Nyhetsbild

Boråselever får hacka Viskans park

Borås Stad bjuder in elever och studenter för att bidra med tankar och idéer till en av byggetapperna inom projektet för Viskans park. Eventet kallas för "Hackathon för hållbart byggande" och hålls den åttonde februari.


Med en sådan vidsträckt utmaning som den lokala och globala klimatomställningen kan det vara svårt att veta vilken tråd som är bäst att börja dra i. Det är till och med så att om klimatmålen ska nås behöver vi dra i flera trådar samtidigt. Men hur görs det på bästa sätt?


Svaret från Klimatneutrala Borås 2030, och det internationella moderprojektet Viable Cities, är att vi måste göra det tillsammans, och på bred front. Genom att skapa möjligheter för framtidens samhällsbyggare att mötas och ta del av varandras kompetenser och idéer är förhoppningen att en mer hållbar, klimatanpassad och innovativ samhällsbyggnadsprocess så småningom kommer att växa fram.


”Hackathon för hållbart byggande” försöker skapa just en sådan möjlighet när cirka 150 elever och studenter från Viskastrandgymnasiet, Sven Eriksonsgymnasiet och Högskolan i Borås bjuds in för att i olika gruppkonstellationer tävla i tre kategorier: Bästa förslaget (sett till sin helhet), Hållbar design och estetik, och Innovationshöjd.


  Futuristisk översiktsvision av en park med människor i Borås. Illustration: Borås Stad
Borås bjuder in till hackathon för att generera nya idéer. Illustration: Borås stad


Frida Andersson, projektledare för Klimatneutrala Borås 2030, är nöjd över samarbetet mellan kommunen och skolorna, och ser stor potential i att kultivera liknande samarbeten i framtiden:
– Vi är så otroligt glada över att få möjligheten att tanka av framtidens bransch kring hållbart byggande och samtidigt låta deltagarna sätta tänderna i ett pågående samhällsbyggnadsprojekt med nytänk. Samarbetet med lärarna har varit fantastiskt och vi hoppas kunna fortsätta samverka även i andra delar av samhällsbyggnadsprocessen.


Sår frö


Perspektivet är både kortsiktigt och långsiktigt. De tävlande tvärgruppernas bidrag är tänkta att fungera som inspel i det redan existerande arbetet med de nya riktlinjerna för hållbart byggande som håller på att tas fram av Borås Stad. Bidragen kommer också att ge inspiration och nya idéer till Viskans park-projektets byggetapp Repslagargatan, men även till framtida etapper inom projektets ramar. På längre sikt är tävlingen menad att så ett hållbarhetsfrö hos dem som kommer att utgöra framtidens samhällsbyggnadsbransch.


Michael Arvidsson, yrkeslärare på Viskastrandsgymnasiet, ser tävlingen som ett viktigt tillfälle för eleverna att få testa sina kunskaper, men också som ett sätt att få dem att känna engagemang och hopp om framtiden:
– Det är våra elever som är branschens framtid. Därför är det av stor vikt att vi gör dem delaktiga i att forma framtiden. Eleverna kan se lösningar och visioner på ett annat sätt än vi som blivit äldre och kanske har svårare att tänka utanför boxen.


Jury väljer ut


Varje tvärgrupp kommer att få möjligheten att bygga varsin 3D-modell som visar hur de tänker sig att Repslagargatan kan utformas som en del av helheten i Viskans park. Viskans park har i sig ett vidsträckt hållbarhetsperspektiv där såväl ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter ska främjas. Men målet är också att samma perspektiv ska genomsyra alla projekt och delar av samhällsbyggnadsprocessen.


Borås Stads stadsträdgårdsmästare Anton Spets är en av tre jurymedlemmar som ska ta beslut om vilket bidrag som vinner sett till de tre tävlingskategorierna. I sammanhanget bär han även rollen som representant för Viskans park-projektet och som sådan tar han tacksamt emot kommande generationers lösningsorienterade kreativitet.
– Att Viskans park nu blir trycktestat av den generationen som kommer ha störst användning av den känns både väldigt roligt och värdefullt. Jag ser fram emot att ta del av briljanta och okonventionella lösningar på problem som vi som jobbar med projektet dagligen ofta stöter på.


Totalt 23 kommuner


Viable Cities mission är Klimatneutrala städer 2030 med ett gott liv för alla inom planetens gränser. Tillsammans med städer – kommuner, näringsliv, akademi och civilsamhälle – och myndigheter arbetar Viable Cities för att skapa ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbara städer.
I storsatsningen Klimatneutrala städer 2030 arbetar 23 svenska kommuner – som tillsammans har 40 procent av Sveriges befolkning – tillsammans med Viable Cities och sex myndigheter för att nå missionen. Satsningens centrala verktyg för detta är Klimatkontrakt 2030.


Viable Cities är ett av 17 strategiska innovationsprogram som får stöd i en gemensam satsning av Vinnova, Energimyndigheten och Formas.
Mikael Barani

2024-02-05 12:43