Nyhetsbild

Nacka fördjupar automatisering av bygglovsbeslut

Nackas beslut att automatisera bygglovsbeslut har fallit väl ut. Efter att processen har fungerat felfritt tar man nu nästa steg och förlitar sig helt på systemet – utan mänsklig efterkontroll.


– Manuell uppföljning och kontroll av de automatiserade besluten visar att alla har blivit helt korrekta och därför tar vi nu nästa steg och helautomatiserar processen, konstaterar Johan Krogh (C), ordförande i miljö- och stadsbyggnadsnämnden i Nacka kommun.


Därför går nämnden vidare och låter beslutet fattas helt automatiskt från början till slut, så att den som ansöker om att få installera en kamin får slutbesked på bara några minuter.
Samtidigt introduceras ytterligare ett helautomatiserat beslut för anslutning till kommunalt VA, vatten och avlopp.


Avgörande framgång


Det är miljö- och stadsbyggnadsnämnden som formellt ger delegation till en robot att fatta beslut å nämndens vägnar.


  Robotisk hand.Automatik snabbar på bygglovsbesluten i Nacka.
 


Därför har uppföljningen av kvaliteten på besluten varit avgörande inför ett nästa steg, när nämnden på onsdagen fattade beslut att överlåta hela processen – från start till slutbesked.


Bygglovenheten hanterar många olika typer av ärenden från både företag och privatpersoner i kommunen. Vad avgör vad som ska automatiseras?
– Vi har valt att automatisera ärenden där vi har stora volymer och där handläggningen ser ut på ungefär samma sätt, förklarar Maria Melcher, bygglovchef i Nacka kommun.


– Genom att automatiskt handlägga och besluta i stora mängder av liknande ärenden, så frigörs tid för bygglovhandläggarna att arbeta med större och mer komplicerade ärenden.


– Det gör att vi får kortare handläggningstid i både de enklare automatiserade besluten och i de mer omfattande ärendena, som kräver handläggarnas höga kompetens och erfarenhet.


Utvecklingen fortsätter


Nu när Nacka blir först med helautomatiska bygglovsbeslut – vad står på tur härnäst? Nämndordförande Johan Krogh har klart svar:
– Det finns en tydlig ambition i nämnden att automatisera fler beslut så att Nackaborna får ännu bättre och snabbare service. Jag ser framför mig att vi under året kan fatta beslut om fler områden som kan automatiseras.


Siktet är klart – och i och med detta steg är vägen fastslagen, förtydligar Maria Melcher:
– Vi har modet att våga testa. Nu går vi i mål med hela kedjan och vet att vi även framåt vågar att vara i framkant.
Mikael Barani

2024-02-02 12:56