Nyhetsbild

Godkänt resultat när svenska golv återvinns

Under 2023 samlade GBR Golvåtervinning in totalt 409 ton spill från installation av plastgolv. Trots att siffran för återvinning har sjunkit något under de senaste åren ser organisationen ändå siffran som ett godkänt resultat.


Vid installation av plastgolv kan det bli så mycket som upp till 10 procent spill i form av restbitar. GBR Golvåtervinning gör att spillet kan återvinnas på ett bra sätt. Installationsspillet samlas ihop och hämtas upp via ”Grön retur”-lastbilar. Det mesta av spillet mals sedan ned till granulat och blir till nya golv.
– Årets resultat är inget rekord, men den långsiktiga trenden är att golvåtervinningen ökar år för år. Försäljningen av golv har varit svag de senaste åren eftersom vi har sämre ekonomiska tider. Mot den bakgrunden är årets resultat för återvinningen klart godkänt, säger Jenny Adnerfall, hållbarhetsansvarig på Golvbranschen GBR.


  Statistik över insamlat golvmaterial. Grafik: Golvbranschen
Även om försäljning av golv går ned håller sig det insamlade spillet på en jämn nivå.
Grafik: Golvbranschen


Varje återvunnet kilo plastspill motsvarar 2 kg i koldioxidbesparing. Årets insamlade material ger därmed en total koldioxidbesparing på 818 ton koldioxid.
Mikael Barani

2024-01-24 10:37