Nyhetsbild

Riven ishall får nytt liv i bostadsprojekt

Isdala ishall i Göteborg har under hösten rivits för att tids nog ersättas med en simhall. Ishallens limträbalkar lever dock vidare i Kvarteret Återbruket i Göteborg där de kommer att återanvändas i ett pilotprojekt.


De sista skridskoskären i Isdala togs i april 2023 och i höst har arbete pågått med att montera ner anläggningen för att ge plats åt en ny simhall.


Innan rivningsarbetet påbörjades i september inventerades anläggningen för att identifiera vad som gick att återbruka. Det visade sig att Framtiden Byggutveckling var intresserade av limträbalkarna i ishallen till sitt Kvarter Återbruket vid Litteraturgatan med cirka 70 nya bostäder. Även idrotts- och föreningsförvaltningen kommer återanvända vissa delar i ishallen till andra anläggningar.
– Det som vi ansåg var möjligt att återanvända och som vi själva inte kunde ta tillvara lade vi ut på CCBuild, marknadsplatsen på Centrum för cirkulärt byggande. Cirkulärt byggande är framtiden. Genom att återanvända byggmaterial minskar vi vårt klimatavtryck, vilket är särskilt viktigt med tanke på de utmaningar vi står inför när det gäller Göteborgs Stads miljömål, säger Magnus Elsilä byggprojektledare idrotts- och föreningsförvaltningen.


Cirkulära processer


Det är än så länge relativt nytt att arbeta med storskaligt återbruk. Detta projekt visar att det går att hitta nya vägar tillsammans för att etablera en viktig återbruksmarknad i Göteborg.
— Jätteroligt att vara igång med storskaligt återbruk i vårt utvecklingsprojekt Kvarteret Återbruket. Eftersom minst hälften av allt inbyggt material ska vara återbrukat behöver vi arbeta innovativt med både nytt och befintligt material i cirkulära processer. Limträbalkarna blir en viktig pusselbit, säger Anna Wetterberg, projektledare på Framtiden Byggutveckling.


  Limträ från ishall återanvänds. Foto: Framtiden Byggutveckling
Anna Wetterberg, Framtiden Byggutveckling, Johan Åhlén, Moelven Töreboda
och Magnus Elsilä, Idrotts- och föreningsförvaltningen Göteborgs Stad.
Foto: Framtiden Byggutveckling


Efter att limträbalkarna tagits ned transporteras de till Moelven Töreboda för vidare bearbetning.
– Det här pilotprojektet är ett jätteintressant initiativ och vi tvekade aldrig på att engagera oss. Vi är säkra på att återbruk kommer vara en förutsättning för att uppnå ett hållbart byggande. Just limträ har extra lämpliga naturliga egenskaper då det är lätt att bearbeta till andra dimensioner och återanvända i nya sammanhang. Vi ser gärna att återbruksmarknaden växer och vi har både kompetens och resurser för att ta en stark position där, säger Johan Åhlén, VD på Moelven Töreboda AB.Faktaruta
Göteborgs Stad har som mål att minska CO2-utsläppen från bygg- och anläggningsprojekt i stadens regi med 90 procent till 2030. Cirkulärt byggande är ett mycket effektivt sätt att minska både utsläpp och avfall.


Göteborg Stad och många offentliga och privata fastighetsägare har förbundit sig till en avsiktsförklaring om cirkulärt byggande i Handslaget. Detta innebär att återbruk och cirkulära lösningar ska vara ett förstahandsval vid ny- och ombyggnation för kommunala fastighetsägare.


Framtiden Byggutveckling bygger Kvarteret Återbruket för Poseidon och inflyttning för de cirka 70 bostäderna planeras till 2026.


Inom några månader påbörjas markarbetet för byggnationen av simhallen. Den kommer innehålla en 25-meters bassäng och en undervisningsbassäng med höj- och sänkbar botten och planeras vara klar 2026.
Mikael Barani

2024-01-12 12:56