Nyhetsbild

Ny svensk mätmodell för byggprojekt säkerställer kvalitet

Den revolutionerade modellen PQi mäter projektresultat samt de processer som påverkar ett projekts framgång. Databasen innehåller en och en halv miljon datapunkter insamlade från 17 000 respondenter i över 400 byggprojekt.
– Detta kan få stor påverkan på den nödvändiga utvecklingen av byggbranschens hållbarhet, säger Johan Larsson, som är en av forskarna bakom det nya forskningsprojektet.


Under de senaste åren har en unik svensk databas byggts upp med hjälp av standardiserade mätningar av byggprojekt. Mätmodellen kallas PQi och är utvecklad i samverkan mellan forskare vid Luleå tekniska universitet, branschorganisationen Byggherrarna samt mjukvarubolaget Binosight. Även Byggföretagen har ställt sig bakom PQi som branschstandard. Mätningarna görs med ett digitalt molnbaserat verktyg. Mätresultaten används dels för att säkerställa hög projektkvalitet i enskilda projekt, dels som underlag för verksamhetsutveckling på organisationsnivå.
– PQi är unikt. Det har saknats en etablerad standard, både nationellt och internationellt, för hur byggprojekt mäter och följer upp övergripande prestation och kvalitet. Så det vårt team skapat tillsammans med branschen och forskarna är i princip en världsnyhet. Och nu går startskottet för det första forskningsprojektet kopplat mot PQi. Så vi är väldigt stolta just nu, säger Thomas Samuelsson, vd på Binosight.


  Johan Larsson,  biträdande professor och avdelningschef vid Luleå tekniska universitet. Foto: LTU
Johan Larsson, biträdande professor och avdelningschef vid Luleå tekniska universitet. Foto: LTU


Förutsättning för förbättring


 För att kunna arbeta med ständiga kvalitetsförbättringar av processer och arbetssätt krävs systematisk mätning och uppföljning av relevanta aspekter och nyckeltal. Detta är helt etablerat i hela Lean-filosofin där stabila mått och mätsystem är själva basen till att kunna arbeta med ständiga förbättringar. Här ligger tyvärr byggbranschen efter, mycket beroende på det projektbaserade arbetssättet. Det var därför en självklarhet att hjälpa till då detta initiativ kring standardiserad mätning presenterades för oss på LTU, berättar Johan Larsson.


Forskningsprojektet, med titeln ”Hållbar branschutveckling genom mätning och uppföljning av projektkvalitet”, finansieras av SBUF, Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, och sträcker sig över två år med start i början av 2024. Luleå tekniska universitet kommer att ansvara för forskningen medan Byggföretagen, Byggherrarna, Installatörsföretagen och Binosight kommer att vara involverade på olika sätt.


För att säkerställa den praktiska förankringen i projektverksamheter medverkar även byggherrarna Fabege och Akademiska hus, samt entreprenörerna ByggDialog och ByggPartner som fallstudieorganisationer.


Unika data


Eftersom databasen för PQi nu har blivit så pass omfattande är målet med forskningsprojektet att aggregera resultaten för att på goda grunder kunna presentera råd och rekommendationer kring behövda initiativ främst till involverade branschorganisationer. Denna kunskap är vital för att branschen ska kunna bedriva hållbar utveckling inkluderande sociala, ekonomiska såväl som ekologiska aspekter.
 I det unika data som insamlats hoppas vi kunna hitta samband mellan olika påverkande faktorer och skapa förklaringsmodeller som håller över tid. Bland annat kommer vi att undersöka hur olika metadata, exempelvis upphandlingsstrategier, men även mjukare aspekter såsom arbetsmiljö, påverkar olika arbetsprocesser. Det ska verkligen bli roligt att få sätta tänderna i befintlig data för att se vad vi hittar, menar Johan Larsson.


PQi är en enkätbaserad tjänst för att mäta projektkvalitet och identifiera risker tidigt i byggprojekt. Den ger stöd för att vidta åtgärder innan projektet drabbas av onödiga kostnader, förseningar och olyckor. Tjänsten är utvecklad Binosight AB i samverkan med Byggherrarna och Luleå tekniska universitet. Mätområden är bl a projektets förutsättningar och funktion, samt arbetsklimat och säkerhetsklimatet. Resultatet presenteras på ett standardiserat sätt där man kan jämföra med och lära av branschstandard.
Mikael Barani

2024-01-10 12:03