Nyhetsbild

Det gäller vid kamerabevakning via dörrklocka

Det är idag vanligt att bostadsrättsföreningar installerar dörrklockar med kamera och ljudupptaning. En av fördelerna är att systemet förenklar hemleveranser när den boende inte är hemma. Något som man bör betänka är hur utrustningen påverkar grannarnas integritet.


När får man ha en dörrklocka med kamerabevakning och vad bör man tänka på?
Vid bedömning av dess lovlighet är det inledningsvis viktigt att utreda huruvida trapphuset är att beakta som en allmän plats eller inte. Som huvudregel är ett trapphus inte att beakta som en allmän plats då allmänheten saknar direkt tillgång till platsen, varför tillstånd från integritetsmyndigheten inte krävs.


Dataskyddsförordningen kommer däremot att aktualiseras, vilket sätter vissa krav och begränsningar beträffande kameraövervakningen. Avgörande för dess lovlighet blir hur pass integritetskränkande övervakningen är i förhållande till syftet med kameraövervakningen. För att minska ingreppet i den personliga integriteten bör innehavaren tänka på följande:  • Kameran får aldrig filma in i en grannes lägenhet

  • Kameran får inte spela in ett stort område utan bör avgränsas så mycket som möjligt så att man bara ser den som ringer på kameran

  • Kameran får endast filma när någon ringer på. Datainspektionen har uttalat att en sådan anordning endast får bära samma funktion som en ringklocka. Kameran får därav inte spela in längre än 30 sekunder efter att den har aktiverats. Vidare är det även viktigt att kameran enbart aktiveras när någon trycker på den och att innehavaren exempelvis inte har notiser som följer rörelser. En sådan användning skulle troligen inte vara förenlig med dataskyddsförordningen.


  Trapphus  


Sammanfattning
Sammanfattningsvis kan en lägenhetsinnehavare använda en dörrklocka med inbyggd kameraövervakning under vissa förutsättningar. Oavsett dess lovlighet utifrån dataskyddsförordningen är det viktigt att komma ihåg att dörrkarmen och väggen där dörrklockan kan placeras tillhör föreningen enligt HSBs normalstadgar version 5. Innan en lägenhetsinnehavare sätter upp en sådan dörrklocka är det därav viktigt att samtycke inhämtas från föreningen.
Mikael Barani

2022-02-18 09:56