Nyhetsbild

Malmös senaste vårdbyggnad snart redo för inflyttning

Fem år efter byggstart börjar Malmös senaste vårdbyggnad bli redo att ta emot sina första verksamheter. Just nu förbereder man lokalerna för öppning i maj månad. Mycket omsorg har lagts på trivsel, bland annat genom att enbart satsa på enkelrum på vårdavdelningarna. 


Den första delen av den nya vårdbyggnaden är i slutet av sin byggperiod och det är dags att förbereda huset för vårdens inflyttning. Den del av byggnaden som nu görs färdig är på 37â�¯000 kvadratmeter och består av elva våningar. Den innehåller bland annat vårdavdelningar, mottagningar och lokaler för intensivvård.
– Det har varit väldigt roligt i alla dessa år att få jobba för sjukhusverksamheten. För oss är det en väldigt viktig milstolpe att byggarbetena avslutas och att vi kan lämna över så att lokalerna förbereds för verksamhetsstart, säger Kristina Olofsson, huvudprojektledare för vårdbyggnaden i projekt Nya sjukhusområdet Malmö.


  Sjukhus  
Sjukhusområdet i Malmö har fått en ny byggnad som snart är redo för inflytt.   


Endast enkelrum


Den nya vårdbyggnaden innebär en stor förbättring för både patienter och för personal. Till exempel har vårdavdelningarna bara enkelrum. Att vara patient med eget rum innebär att man kan ställa frågor till personalen utan att någon annan hör och det är lättare för anhöriga att besöka. Dessutom minskar risken för smittspridning.
Vårdbyggnaden innehåller även flera funktioner som sparar vårdmedarbetares tid. Alla våningsplan där det bedrivs vård kommer att få tillgång till ett nytt rörpostsystem, där prover och annat smågods kan skickas direkt till antingen laboratoriet eller till andra verksamheter på sjukhusområdet.


Inflyttning i maj


Den 8 januari påbörjas det praktiska arbetet med att göra lokalerna redo för vårdens inflyttning, med bland annat leveranser av utrustning och möbler. I början av maj börjar de första verksamheterna flytta in i huset.
– Vi ser fram emot att påbörja arbetet med att ställa byggnaden i ordning för att ta emot den första patienten. Allt ska ställas på plats, verksamheten ska utbildas och vi ska göra lokalerna klara för vårdverksamheten, säger Carina Håkansson, huvudprojektledare för omställningen inom projekt Nya sjukhusområdet Malmö.


I samband med att byggfasen för vårdbyggnadens norra del avslutas, öppnas även fler delar av sjukhusområdet upp som fram till nu har varit en byggarbetsplats. Samtidigt fortsätter byggandet av vårdbyggnadens södra huskropp. Den delen kommer att färdigställas under 2025.SUS Malmö/dragarbild, Foto: Pierre Ekman
Mikael Barani

2024-01-08 13:34