Nyhetsbild

Eskilstunas nya energilager tar form

Balansering av kraftnätet är i ropet och i Eskilstuna har Ingrid Capacity nu börjag bygga en ny anläggning för energilagring. Vid färdigställande sommaren 2024 kommer lagret att ha en kapacitet på cirka 20 MW. Projektet utförs tillsammans med BW ESS.


Energilagret tar hand om elen när det är överskott, för att sedan ge tillbaka den till systemet när det råder brist. Energilagring ökar nyttjandegraden av det befintliga systemet och minskar kostnader för ny infrastruktur. Medan elsystemet kommer att bli mer utsatt ju längre elektrifieringen fortskrider, gör energilagring elsystemet stabilare, säkrare och billigare. Med ledtider på 1–2 år från projektstart till färdigställande, är energilagring ett snabbt sätt att stärka det existerande systemet.
– Det är mycket positivt med denna satsning i Eskilstuna. Den bidrar inte bara till mer stabilitet och bättre förutsättningar för hushåll och företag vad gäller tillgång till prisvärd el. Som insats i Eskilstunas arbete för att nå de klimatpolitiska målen är detta också oerhört välkommet, säger Jimmy Jansson (S), kommunstyrelsens ordförande i Eskilstuna.


  Eskilstuna.
Eskilstuna får en ny anläggning för energilagring.


Buffert vid hög efterfrågan


Anläggningen i Eskilstuna är en av sex byggnationer med en sammanlagd effekt om 89 MW som Ingrid Capacity och BW ESS nyligen har inlett. Under de närmaste månaderna planeras ytterligare anläggningar.
– Energilagret kommer eskilstunaborna till godo. Det kan kompensera för effektbrist när efterfrågan på el ökar. Eskilstuna får ett stabilare och mer motståndskraftigt elsystem. Samtidigt minskar investeringsbehoven i näten, vilket sparar pengar för lokala konsumenter och företag. Eskilstuna blir mer attraktivt för att etablera verksamhet, säger Ludwig Ahlqvist, projektledare på Ingrid Capacity.Om Ingrid Capacity
Ingrid Capacity är Nordens ledande aktör inom energilagring. Med flexibla resurser och lagring skapar bolaget ett optimerat och resilient elsystem med fokus på kostnadseffektivitet, för att möjliggöra den gröna omställningen. Ingrid Capacity har idag drygt 100 MW i byggfas, 300+ MW på väg in i byggfas och ytterligare 800 MW under utveckling. Bolaget startade 2022 och är i dagsläget aktivt i Sverige, Finland och Estland.
Mikael Barani

2023-12-15 09:12