Nyhetsbild

Unik testmiljö för Malmbanans broar

Just nu utför Luleå tekniska universitet tester för att kunna öka belastningen på Malmbanan. I universitetets laboratorium står en fullskalig tågbro där lasterna motsvarar den trafik som har färdats längs Malmbanan under de senaste 50 åren.


– Den här bron är en fantastisk och unik möjlighet att pröva järnvägsbroar på, då det inte finns någon liknande testanläggning i Sverige. Vi kommer att få bättre kunskap om hur broar kan belastas och hur länge de håller, så vi kan planera in rätt underhållsåtgärder i god tid, säger Lars-Olof Andersson, sektionschef för underhåll byggnadsverk på Trafikverket.


Minska osäkerheter


I det unika forskningsprojektet i Sverige som nu inleds i Luleå tekniska universitets största laboratorium, utförs avancerade belastningstester på en fullskalig trågbro i ungefär tre månader framåt. Olika övervakningssensorer har monterats på strategiska punkter på tågbron som gör det möjligt att spåra och analysera olika parametrar som krafter, töjningar och förskjutningar. Experimenten kommer att utsätta bron för statiska och dynamiska belastningar med olika axellastnivåer. Lasterna är representativa för den trafik som passerat Malmbanan under de senaste 50 åren. Resultaten ska användas för att kalibrera analytiska och numeriska modeller samt avancerade datormodeller med vilka kapaciteten och livslängden för befintliga broar på Malmbanans kan prognosticeras. Testerna ska säkerställa att Malmbanans broar klarar planerna på ökade laster.
– Våra primära mål är att minska osäkerheter om det konstruktiva beteendet, identifiera kritiska sektioner och bestämma slutlig bärförmåga hos trågbroarna. Dessutom strävar vi efter att få en ökad förståelse för hur belastningen överförs från järnvägssliprarna genom ballasten och in i själva brokonstruktionen, säger Gabriel Sas, professor tillika ämnesföreträdare i byggkonstruktion vid Luleå tekniska universitet.


  Gabriel Sas, Luleå tekniska uni. Foto: Tomas Bergman
Professor Gabriel Sas är med och leder forsningsarbetet i Luleå.
 


Förstärkningar


För två år sedan inledde Luleå tekniska universitet en omfattande utvärdering av broarnas tillstånd på Malmbanan i samarbete med Trafikverket och LKAB, med inriktning den specifika brotypen som är representativ för Malmbanan, en så kallad trågbro. Brotypen utgör cirka 50 procent av broarna på Malmbanan och är ungefär 60 i antal.
– Projektet kan spara såväl pengar som koldioxidutsläpp och miljö. Genom att säkrare kunna bestämma och troligtvis ytterligare öka lastkapaciteten på Malmbanan, kan broarna behållas under längre tid och kanske förstärkas i stället för att bytas ut mot nya, säger Gabriel Sas.Fotografier: Tomas Bergman
Mikael Barani

2023-12-08 12:14