Nyhetsbild

Ambitiöst energiprojekt i Uppsala

Rikshem investerar i energieffektivisering i sina fastigheter i Gränby i Uppsala. Satsningen resulterar i bättre inomhusklimat samt energibesparingar som motsvarar nära 50 procent av den inköpta energin för värme och varmvatten.


Energiprojektet riktar sig till cirka 1 200 lägenheter i stadsdelen Gränby i Uppsala. Målsättningen med projektet är att förbättra inomhusmiljön genom smarta lösningar. Bland annat kommer direktverkande el att ersättas med vattenburen värme. I projektet ingår solceller, borrning av geoenergibrunnar och installation av värmepumpar. Varje energisystem förses även med ett modernt styrsystem som framtidssäkrar fastigheterna. De cirka 2 300 solpanelernas elproduktion motsvarar årsförbrukningen för cirka 40 villor.
– Rikshem har ett stort fokus på energiarbete och investerar inom energieffektivisering för att minska vår miljöpåverkan. Projektet i Gränby har utvecklats i samarbete med Enstar och ska bidra till förbättrat inomhusklimat, leda till lägre energianvändning, konvertering från direktverkande el och skapa förutsättningar för flexibilitet genom att använda olika energislag och ett nytt styrsystem som ger oss möjlighet att styra de tekniska systemen mer effektivt, säger Daniel Östman, Chef energi på Rikshem.


  Sparbössa.
Rikshem storsatsar på energibesparande åtgärder i Uppsala.


Innovativ optimering


Energisystemet kommer att generera ett minskat behov av köpt energi om cirka 6 500 MWh/år, vilket motsvarar cirka 50 procent av den inköpta energin för värme och varmvatten.
– Tillsammans fortsätter Enstar och Rikshem att utveckla befintliga fastigheter mot bättre inomhusklimat och minska mängden köpt energi genom tekniskt innovativa lösningar. En energientreprenad som denna visar på att innovativ energioptimering och affärsframgång går hand i hand, säger John von Wowern, VD, Enstar AB
Mikael Barani

2023-12-06 11:14