Nyhetsbild

Ny metod när Kungsbacka uppgraderar reningsverk

Kungsbacka följer i Strömstads fotspår och blir Sveriges andra reningsverk som använder sig av så kalla aerobt granulärt slam, AGS. Metoden för med sig energibesparingar och beräknas vara igång 2027 i samband med färdigställandet av en utbyggnation av verket i Hammargård.


– Vi har valt att arbeta vidare med vattenreningsprocessen AGS som står för aerobt granulärt slam. Vi har värderat nio olika kriterier, bland annat energieffektivitet, klimatpåverkan och ekonomi, och kommit fram till att detta blir bästa valet, säger projektledaren Joakim Ekberg.


  Hammarsgårds reningsverk. Foto: Kungsbacka kommun  
Hammargårds reningsverk i Kungsbacka bygger ut med ny teknik. Foto: Kungsbacka kommun


Kungsbacka blir andra kommun i Sverige som väljer denna metod. AGS är både energieffektiv och tar mindre plats än andra metoder.
– Detta är en viktig milstolpe på vägen mot framtidens avloppsrening i Kungsbacka. Vi går nu vidare med projektering och förhoppningen är att de första arbetena kan komma i gång under 2025. Målsättningen är att utbyggnaden ska kunna vara klar 2027, säger Joakim Ekberg.


Kräver mindre energi


Aerobt granulärt slam (AGS) för biologisk behandling av avloppsvatten kan i korthet beskrivas som en process där slammet bildar större flockar – så kallade granuler – och därmed får bättre sedimenteringsegenskaper. Granulerna behöver inte lika mycket energi för att rena samma mängd vatten som i en traditionell reningsprocess.


Nordens första AGS-anläggning finns sedan 2018 vid Österröds avloppsreningsverk i Strömstad. Granulerna (bakterier) tillverkas i Nederländerna av företaget Royal Haskoning DHV.


Utbyggnaden av Hammargårds reningsverk är Kungsbackas enskilt största satsning på en hållbar utveckling för framtiden. Utbyggnaden innebär både en ökad kapacitet och en högre grad av rening. Orsaken till utbyggnaden är att Kungsbackas befolkning ökar. Kungsbackas partner i projektet är företaget Byggdialog AB.
Mikael Barani

2023-12-04 11:32