Nyhetsbild

Ny betongfabrik sänker klimatavtryck

Byggelements nya fabrik i Ucklum utanför Stenungsund har marknadens mest högteknologiska och industriella process för att producera betong med kraftigt minskad miljöpåverkan. Här tillverkas prefab som består av minst 50 procent alternativa bindemedel.
– Vi går i bräschen för klimatförbättrad produktion och drar nu igång den modernaste prefab-fabriken i Norra Europa, säger Tobias Rönje, VD på Byggelement.


Byggelement är en del av Peab Byggsystem och en av Sveriges ledande leverantörer av prefabricerade betongelement och stomsystem i betong. Det var för drygt ett år sedan som beslutet om utbyggnad presenterades, något som nu gör fabriken i Ucklum till en komplett leverantör av högindustrialiserade produkter för ett större geografiskt område.


  Prefabfabrik i Ucklum. Fotograf: Tomas Enqvist/Progress Media Lab
Byggelemens nya fabrik ligger i klimatframkant.


Marknadsfördelar


Anläggningen i Ucklum har traditionellt varit en väggfabrik, men i den nya fabriksbyggnaden – på 4 500 kvadratmeter – tillverkas nu bjälklag i ECO 50, alltså ECO-Prefab med minst 50 procent alternativa bindemedel. En stor fördel är att den nya utrustningen möjliggör tillverkning av tre meter breda plattbärlag, ett efterlängtat utbud som effektiviserar för marknadens många aktörer i byggbranschen.
– Vi har lång erfarenhet av väggtillverkning i Ucklum och utökar nu produktionen genom tillverkning av plattbärlag, säger Tobias Rönje. Det blir en viktig service och en stor fördel för marknaden i södra och västra Sverige.


Tillverkningsprocessen, som beskrivs som ett rejält tekniksprång och säkerställer bolagets försprång inom klimatfärbättrad prefabproduktion, har en avsevärt högre grad av automation än den traditionella tillverkningsmetoden för prefab. En standardiserad och robotiserad process ökar också förutsättningarna för en hög och jämn kvalitet. Vid full drift har den nya plattbärlagsfabriken en årskapacitet om 500 000 kvadratmeter ECO-Prefab med minst 50 procent alternativa bindemedel.
– Vi får en otroligt effektiv tillverkningsprocess och kan således möta kundernas ökande efterfrågan både vad gäller pris och klimatprestanda, säger Tobias Rönje, som menar att den höga automationsgraden borgar för lägre byggkostnader över tid.Foto: Tomas Enqvist/Progress Media Lab
Mikael Barani

2023-11-29 13:34