Nyhetsbild

Allt dyrare för bostadsrättsföreningarna

Omkostnaderna ökar markant för Sveriges bostadsrättsföreningar, främst på grund av höjd ränt och ökade kostnader för uppvärmning. Siffrorna kommer från SBC:s nya BRF-index som samtidigt visar att ökningen för 2023 inte är lika dramatisk som under 2022.


Bostadsmarknadens prisutveckling redovisas tydligt varje månad – men hur utvecklas kostnaderna hos en bostadsrättsförening? I Sveriges Bostadsrättscentrums nya BRF-index går det enkelt att följa prisförändringarna kvartal för kvartal sedan 2022.


BRF-index visar omkostnaderna för räntor, uppvärmning, el, försäkring, vatten och avlopp, avfall, fastighetsavgift samt övriga kostnader som bland annat inkluderar reparation och fastighetsskötsel. Under det senaste kvartalet låg den totala kostnaden på 618 516 kronor för en genomsnittsförening på 4834 kvadratmeter. Jämfört med indexets start, 2022, har omkostnaderna ökat med totalt 21,85 procent. Under 2023 är uppgången dock något mer stabil och ligger på 4,4 procent.


  BRF-index. Grafik: SCB  
Stigande räntor är den största anledningen till bostadsrättsföreningarnas ökade kostnader.


Räntan, den största siffran


Inte helt oväntat är räntekostnaden den största posten, den har även ökat mest. Föreningarna påverkas i varierad utsträckning av detta, då somliga med bundna lån klarat sig undan relativt bra. Likväl finns det föreningar som fått det betydligt tuffare ekonomiskt och tvingats höja årsavgiften ordentligt till följd av detta.
– Ökade omkostnader har påverkat både hushåll och bostadsrättsföreningar. Många föreningar blev tvungna att höja sina månadsavgifter 2023 på grund av prisökningar. Vi ser även ett stort behov av att höja avgiften inför 2024 och har föreslagit till cirka 75 procent av föreningarna vi förvaltar att höja avgiften med omkring 25 procent i snitt. Såklart finns det föreningar som inte påverkats i lika stor utsträckning, men för de med höga skulder och en för lågt satt avgift blir det viktigt att ta höjd ifall kostnaderna ökar ännu mer, säger Markus Pålsson, Chef för Verksamhetsinnovation och utveckling, SBC Sveriges Bostadsrättscentrum AB.


Minskade elkostnader


Något som har varit omdiskuterat under året, och inte minst hösten, är fjärrvärmepriserna som rusat till rekordnivåer. Nils Holgersson-rapporten som släpptes under hösten visar att priset på fjärrvärme stigit med 7,8 procent mellan 2022 och 2023, vilket är den högsta ökningen på 28 år. Eftersom uppvärmning är en stor post för bostadsrättsföreningar påverkar det föreningarnas ekonomi i hög omfattning. Samtidigt ser vi vissa ljusglimtar. Förra året satte elkostnaderna många hushåll i en svår ekonomisk situation, men under detta år har kostnaderna hittills minskat med 56 procent för genomsnittsföreningen.
– Flera av bostadsrättsföreningarnas omkostnader sätts per år vilket förenklar när styrelsen ska budgetera. Men det finns även de kostnader som kan variera mycket från månad till månad, i många fall är dessa oförutsägbara. Elpriserna tog hårt på ekonomin under föregående år och det är en lättnad att se att de går ner. Samtidigt är uppvärmning en större utgiftspost än el för bostadsrättsföreningarna, vilket innebär ännu påtagligare ekonomisk påfrestning. Budgeteringen inför 2024 blir därför oerhört viktig, avslutar Markus Pålsson.Om BRF-index


BRF Index är ett index framtaget av SBC som visar hur mycket det kostar att driva en bostadsrättsförening. Den genomsnittliga föreningen som indexet utgår från har en totalyta på 4834 m² med 50 lägenheter och en lokal. Indexet kommer att släppas varje kvartal och utgår från sju parametrar.Graf över BRF-index: SBC
Mikael Barani

2023-11-27 13:13