Nyhetsbild

Byggmaterialdagen har hållbarhet som tema

Årets upplaga av Byggmaterialdagen stoltserar med både branschtoppar och bostads- och infrastrukturminister Andreas Carlsson. Tema för årets dagar är hållbart byggande, ett ämne som kommer att diskuteras ur flera perspektiv. Arrangörer är Byggmaterialindustrierarna tillsammans med Nordbygg.


– Byggmaterial spelar en central roll för en långsiktigt hållbar samhällsbyggnad. Samverkan i hela värdekedjan är nyckeln till framgång för att nå klimatmålen och andra hållbarhetsmål, förklarar Jenny Svärd, vd för Byggmaterialindustrierna, som tillsammans med Stockholmsmässan är arrangör av dagen.


  Byggmaterialdagarna. Bild: Stockholmsmässan
Byggmaterialdagen hanterar samtidens stora utmaningar. Bild: Stockholmsmässan  


Jenny Svärd är även programansvarig och inleder scenprogrammet tillsammans med bostads- och infrastrukturminister Andreas Carlsson.
– På plats har vi både minister och branschtoppar. Media kommer ha möjlighet att lyssna till representanter från hela sektorn och höra hur vi tillsammans bygger för framtiden och hanterar de stora förändringar som sker i branschen, förklarar Lina Hann från Stockholmsmässan, projektledare för Byggmaterialdagen.


Säkerställa framtid


Temat för dagen är innovation för hållbart byggande. Materialens avgörande roll för samhällsbyggandet som helhet står i centrum. Krisberedskap, nya regler, cirkulära flöden, digitalisering och nya krav på energieffektivisering är några av de ämnen som kommer diskuteras.


Catharina Elmsäter Svärd, vd på Byggföretagen, kommer tala om hur nationell materialförsörjning ska säkras för hållbart samhällsbyggande och krisberedskap. Hon anser att Byggmaterialdagen ger både insikt och inspiration i en allt tuffare tid.
– Vi måste orka vara hoppfulla inför framtiden. Det finns så stora behov att fylla. Det många av våra medlemmar kämpar med nu är krisen inom bostadsbyggandet och risken att tappa medarbetare. Men tanke på de stora behoven att rusta och bygga för samhällets behov, klimatomställning och beredskap inom totalförsvaret, så måste även kompetens och material säkerställas. I vikande bostadsbyggande är det ett utmärkt tillfälle att arbeta med klimatanpassningar som att rusta VA-nät och transportinfrastruktur. Vi måste också säkerställa att nationella råvaror kan erhållas framöver liksom att befintliga resurser som uppstår vid massahantering inte räknas som avfall.
Mikael Barani

2023-11-20 12:10