Nyhetsbild

Samverkan ökar trevnaden längs Kungsgatan i Göteborg

Flertalet verksamheter har i ett års tid samarbetat för att utveckla Kungsgatan i Göteborg. Tillsammans har man redan kunnat lysa upp en sträcka av gatan, vilket har skapat en tryggare och mer välkomnande atmosfär.


Sedan hösten 2022 har verksamheter på Kungsgatan, på initiativ av Business Region Göteborg, träffats regelbundet för informationsutbyte med målbilden att gatan ska utvecklas till det bättre. Dessa möten har resulterat i en rad förbättringsåtgärder, så som belysning och mer växtlighet i området. Centrumföreningen Innerstaden Göteborg har aktivt deltagit för att förstå verksamheternas behov och bistå i arbetet med att forma gatan. 
– Innerstaden Göteborg har startat upp flera liknande "grannträffar" i området Inom Vallgraven. Grupperna i innerstaden samlas regelbundet för att stärka samverkan i området och för att diskutera gemensamma frågor, idéer och utmaningar. Vi ser att det är extra viktigt nu i tuffare tider att kroka arm och hitta gemensamma lösningar, säger Lena Dalerup, vd Innerstaden Göteborg.

Ljusslinga Kungsgatan


Belysning är en av förbättringsåtgärderna som uppkommit från "grannträffarna" i innerstaden. Sedan april 2023 välkomnas besökare och verksamma av en ny ljusslinga som lyser upp delar av Kungsgatan.
– Vi är så glada och tacksamma för belysningen. Vi kände oss bortglömda i mörkret och nu har vi alla fått hopp för framtiden. Det är positivt att det även gått relativt snabbt från önskemål till genomförande. Detta är viktigt för grannföretagen att se, tillsammans är vi starka och saker händer, säger Jenny Kopp, ägare av KOPPS.


  Ljusslinga längs Kungsgatan i Göteborg. Foto: Innerstaden Göteborg
Ljusslingan har bidragit till en trevligare atmosfär. Foto: Innerstaden Göteborg


Ljusslingan är kompatibel med både vimplar och vinterbelysning och kan därför hänga kvar året om. Samma modell av ljusslinga hänger idag över Rosenlundsgatan och östra delen av Kungsgatan. Kostnaderna fördelas mellan sex fastighetsägare på den aktuella delen av gatan: Vasakronan, Balder, O.Tobisson, Sigillet, Castellum och Wallenstam. 
– Vi är glada att kunna bidra till att skapa en mysig stämning på Kungsgatan i höst- och vintermörkret, och tycker det är viktigt att lysa upp staden både när det kommer till säkerhetsaspekten och den visuella upplevelsen, säger Karin Pernsved, Kommersiell Förvaltare på Castellum.


– Vårt mål är att fortsätta “dekorera” gatan, med allt från växtlighet till skyltning. Vi vill även att vårt kvarter blir attraktivt för företag att etablera sig i samtidigt som det drar till sig kunder. Detta vill vi få igenom med hyresvärdarna, rätt hyresgäst på rätt plats. Inga tomma lokaler. Det skall vara kö att få en lokal på vår gata, säger Jenny Kopp.
Mikael Barani

2023-11-06 12:20