Nyhetsbild

Liten ljusning mitt i rekordstor konkurslavin

Konkurserna fortsätter och oktober är den femtonde månaden i följd med höga konkurser, nu över hela landet. Siffrorna är också de högsta för en oktobermånad sedan 1999. Positivt är att antalet nystartade aktiebolag ökar för första gången under 2024.


Under oktober gick 795 aktiebolag i konkurs, det är en ökning med 18 procent jämfört med förra året – och en ökning med 77 procent jämfört med året innan. Det är den överlägset högsta konkurssiffran för en oktobermånad sedan Creditsafe började med sina mätningar 1999.
– Konkurserna fortsätter att öka i snabb takt och vi ser nästan inga ljusglimtar varken för någon bransch eller region. Vi har inte varit i närheten av så här höga nivåer tidigare för en oktobermånad, säger Henrik Jacobsson, VD på Creditsafe.


 


Antal konkurser i oktober månad över 24 år.   Summerat januari till oktober har konkurserna ökat med 33 procent. Totalt har nu 6 414 aktiebolag försatts i konkurs, jämfört med 4 823 samma period förra året.


  Flera faktorer


  – Lågkonjunktur och sämre ekonomiska tider är självklart bidragande orsaker till de höga konkurssiffrorna. Höjda räntor och kostnader leder till minskade marginaler och sämre kassaflöde, lägg därtill kraftigt urholkad köpkraft hos konsumenter och ökad konkurrens om kunderna. Men det är också viktigt att komma ihåg att vi har betydligt fler företag än för bara för några år sedan och detta bidrar också till ökningen som vi ser idag. Under pandemin startades 60 000 nya aktiebolag per år. Många av dessa befinner sig just nu i sin mest kritiska överlevnadsperiod då risken för konkurs är som högst för nystartade runt tre år. Nu möter dessa dessutom en storm av makroekonomiska utmaningar, säger Henrik.


    Grafer från Creditsafe.
  Konkurser fram till oktober i år.


  Hittills i år har konkurserna inom bygg ökat med 35 procent, detaljhandeln med 32 procent samt hotell- och restaurang med 31 procent. Mindre branscher som också har det anmärkningsvärt tufft är sporthallar med 143 procent, städföretag med 44 procent samt både bilhandlare och konsultbyråer med 40 procents uppgång. Sett till endast oktober sticker e-handeln ut med 92 procents ökning - från 13 till 25 konkurser - och klädmärket Chiquelle som i särklass största konkursen.   E-handeln är även den bransch som ser ut att ha klarat sig bäst hittills i år med endast 10 procents ökning. Dock började deras kris tidigare under 2022 så där slår den procentuella uppgången inte igenom med samma kraft.


   Hela landet


   Den negativa utvecklingen drabbar för första gången samtliga 21 län. Kalmar och Västernorrland har klarat sig bäst och ligger på snarlik nivå som förra året. Störst utmaningar har Blekinge (67 procent) och Västerbotten (51 procent). Storstadsregionerna där majoriteten av företagen finns uppvisar dystra siffror för 2023. Västra Götaland ökar med 43 procent, Stockholm med 36 procent och Skåne med 28 procent. Skåne har dock en positiv trend under oktober månad.


     Grafer från Creditsafe.
   Konkurser per månad och år.


   Största konkursen under oktober blev filmproduktionsbolaget Goodbye Kansas Studios AB. Hollywood-strejken slog hårt mot bolaget och koncernen har försatt totalt fem bolag i konkurs i Sverige, det största med 238 miljoner i omsättning.


   På andra plats kommer ännu ett stort bolag inom gruvindustrin i Gällivare, Euro J. Ore AB, med en omsättning på 219 miljoner. Det är det fjärde konkursade bolaget med samma företagsfamilj som misstänkts vara inblandade i en konkurshärva med kopplingar till LKAB’s och Bolidens gruvor.


   Nystarter ökar


   För första gången i år ökar antalet nystartade aktiebolag. Senaste månaden registrerades 4 410 nya aktiebolag, vilket är 11 procent fler än samma period förra året. Totalt i Sverige finns idag 757 000 verksamma aktiebolag.


     Grafer från Creditsafe.
   Nystartade aktiebolag i år.


   Samtliga grafer: Creditsafe
   Mikael Barani

   2023-11-01 11:56