Nyhetsbild

VVS-branschen ser positivt på samtiden

I tider av oro går VVS-branschen mot strömmen och visar på optimism i rådande konjunktur. Mer än hälften av företagen som har svarat på Säker Vattens undersökning i oktober ser ljust på det ekonomiska läget.


Barometern visar också att företagens orderingång är fortsatt bra. Faktum är att det är exakt samma siffror som i mars, där hälften av företagen säger att det är bra, eller mycket bra, medan 26 procent uppger att det varken är bra eller dåligt.


  Rör  
VVS-branschens samtidssyn kopplar loss från stora delar av Byggsverige.


Däremot märks en skillnad i vilken typ av arbeten som företagen utför i oktober, i jämförelse med för ett halvår sedan. Nybyggnation har minskat från 25 procent till 18 procent, medan renovering och återställande av skador ligger kvar på samma procent som tidigare, 54 respektive 10 procent.
– Vi på Gustafssons rör känner igen oss väl i resultatet. Flera nybyggen har skjutits upp eller stannat av, medan renoveringar fortsätter enligt plan. VVS-branschen kommer säkert att känna av konjunkturnedgången framöver, men det går inte att skjuta upp renoveringar av gamla ledningar hur länge som helst, och vattenskador måste åtgärdas direkt oavsett hur konjunkturen ser ut för tillfället, säger Liselott Gustafsson, ordförande i Säker Vatten och delägare i Gustafssons rör med verksamheter i Umeå och Sundsvall.


Låg oro


På frågan vad som oroar företagen mest, är siffrorna i princip oförändrade från i maj; här toppar minskad orderingång (32 procent) följt av höga materialpriser 27 procent) och oroligheter i omvärlden (22 procent).


Endast en procent oroar sig för de nya byggreglerna från Boverket, som träder i kraft 1 januari 2025, och som kommer att påverka VVS-branschen mycket.
– Vi arbetar aktivt med att samordna branschregler Säker Vatteninstallation med Boverkets nya regelverk och tar bland annat fram rekommendationer för att möta de nya kraven för att göra det så enkelt som möjligt för VVS-branschen, säger Sara Lehn, VD för Säker Vatten.


Enkäten Säker Vatten Barometern skickas ut till Säker Vattens ca 2 200 auktoriserade VVS-företag i mars och oktober varje år i syfte att mäta trycket i branschen. För att få en jämförbarhet över tid, är det alltid samma frågor som ställs i Barometern. Totalt svarade 228 företag på enkäten i oktober.
Mikael Barani

2023-10-30 11:12