Nyhetsbild

Byggmarknaden i Norrland stegar starkt i motvind

Enligt Byggföretagens konjunkturprognos kommer bygginvesteringarna att krympa under 2023 och 2024 – men inte i hela Sverige. I Norrland ser man ökande investeringar under perioden. 


Bygginvesteringarna i bostäder, lokaler och anläggningar krymper med 14 procent under perioden 2023 och 2024 enligt Byggföretagens konjunkturprognos. Samtidigt är skillnaderna mellan olika delar av landet fortsatt stora.
– Konjunkturen förblir stark i norra Sverige. Däremot är läget dystert i storstäder som Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala, säger Emil Flodin, analytiker, Byggföretagen.


  Emil Flodin, analytiker på Byggföretagen.  
Emil Flodin på Byggföretagen ser en fortsatt orolig framtid inom byggsektorn.


Starkast är byggmarknaden i Norrbotten där investeringarna ökar med totalt 17 procent under prognosperioden till följd av omfattande satsningar inom industrin. Det kan jämföras med Stockholm där bygginvesteringarna minskar med 22 procent. Motsvarande siffra för Göteborg är -15 procent, Malmö - 20 procent och Uppsala - 20 procent.
– Vi ser ingen ljusning för bostadsbyggandet. Ränteläget behöver stabiliseras för att efterfrågan på nyproducerade bostäder ska komma tillbaka. Därför drabbas byggmarknaden i storstadsregionerna hårt, även om lokal och anläggningsbyggandet tuffar på, säger Emil Flodin.


De totala bygginvesteringarna 2024 kommer enligt Byggföretagen uppgå till 595 miljarder kronor mätt i 2022 års priser.Porträttfoto: Byggföretagen
Mikael Barani

2023-10-25 11:16