Nyhetsbild

Stockholms stadsbibliotek anpassas för moderna tider

Stadsbiblioteket i Stockholm börjar närma sig 100 år i allmänhetens tjänst. För att hålla lika länge till moderniseras nu lokalerna. Arkitema utför projekteringen av både inne- och utemiljön när det levande kulturarvet anpassas till rådande tider.


Stockholms stadsbiblioteks huvudbyggnad ritades av Gunnar Asplund och invigdes 1928. Denna ikoniska byggnad lockar en miljon besökare per år och är en värdefull plats för stockholmarna, både för sitt innehåll och för sin arkitektur.


  Stockholms stadsbibliotek, utsida. Foto: Gustav Liliequist
Stockholms stadsbibliotek får en uppfräschning. Foto: Gustav Liliequist


Sedan 2017 är byggnaden klassad som byggnadsminne och därför är det med stor respekt och varsamhet som Arkitemas Stockholmskontor tar sig an uppdraget.
– Det här ska vara ett levande kulturarv, en byggnad som kan användas. Vi ser fram emot den viktiga dialogen med staden och med myndigheterna, så att vi kan återskapa de kvalitéer som gått förlorade under åren och tillföra funktioner som gör att biblioteket kan fungera i hundra år till, säger Poul Schülein. Han är arkitekt på Arkitema med flera kulturbyggnader på sin meritlista, som det danska kronprinsparets bostad på Amalienborg och Hotel Ottilia, inrymt i kulturminnesmärkta lagerbyggnader från Carlsberg-tiden i Köpenhamn.


Modern insida, trygg utsida


Biblioteksverksamheten bedrivs idag i lokaler som är nästan hundra år gamla och under den här tiden har kraven på och förutsättningarna för verksamheten förändrats. Därför ska nu byggnaden varsamt anpassas för dessa förändrade behov, som tekniska och digitala anläggningar samt publika mötesplatser och scener. Dessutom ska dagens krav på arbetsmiljö och tillgänglighet tillgodoses.


Även utemiljön ska utvecklas, både för att få fler ytor för verksamheten och för att göra platsen runt biblioteket tryggare.
– Det är en väldigt slående byggnad i centrala Stockholms stadsbild. Det är viktigt att man får samma upplevelse av den ute som inne och även att till exempel möbler och belysning hänger ihop med arkitekturen. Den danska arkitekten Arne Jacobsen har skrivit att Gunnar Asplund är Nordens största arkitekt. Han är en förebild för alla modernister som kom efter honom och det är med ödmjukhet vi tar oss an uppdraget.


– Det är viktigt med ljuset och rymden och att arbeta med helheten i huset. Helheten utgörs också av detaljerna som är formgivna för just den här byggnaden. Som arkitekt är det fantastiskt att få arbeta med en mötesplats som är en del av stockholmarnas identitet, säger Anja Thedenius, arkitekt på Arkitema i Stockholm.


I uppdraget ingår systemhandling, bygghandling, uppföljning och relationshandling och väntas pågå till 2027.
Mikael Barani

2023-10-23 17:37