Nyhetsbild

Vacker vinnare får omsorg

Universitetsbiblioteket i Lund har tidigare utsetts till Sveriges vackraste byggnad och får nu ett ansiktslyft. Akademiska Hus renoverar byggnaden för 45 miljoner kronor.


Universitetsbiblioteket stod klart 1907 på Helgonabacken i Lund. Byggnaden, som har en typisk stilblandning med drag av både nyrenässans och nygotik, har sedan byggts ut under 1930-, 1950- och 1990-talet och mer än fördubblat sin yta. År 1993 byggnadsminnesförklarades universitetsbiblioteket av regeringen, vilket sätter bevarandet av arkitektoniska värden i fokus vid all ombyggnad.


  Lunds Universitetsbibliotek. Foto: Akademiska hus
Lunds universitetsbibliotek framtidssäkras och utvecklas. 


Med start i oktober påbörjar Akademiska Hus en renovering av byggnadens cirka 470 fönster, något som behövs eftersom majoriteten av dessa är originalfönster. Arbetet innebär att alla fönster, beslag, karmar och bågar ses över och lagas, kittas, tätas och målas där det behövs. Fönsterrenoveringen kommer att ske i etapper och beräknas vara klar senast i december 2024.
– Det vackra universitetsbiblioteket är en symbolbyggnad för både Lunds universitet och staden Lund. Att varsamt renovera och anpassa den för att möta dagens och framtidens behov är ett ansvarsfullt uppdrag. För att säkra byggnadens stora kulturvärden har vi involverat en rad olika sakkunniga i processen, däribland länsstyrelsen, Lunds kommun och arkitekter, säger Ali Ranji, projektdirektör på Akademiska Hus.


Ökad tillgänglighet


I nära samverkan med Lunds universitet ska även delar av inomhusmiljön i de tillbyggda delarna genomgå en renovering. Med planerad start i februari 2024 kommer 2 000 m2 att byggas om för bättre orienterbarhet och tillgänglighet, ett utökat antal studieplatser, större och mer ändamålsenligt utrymme för utställningar och en bättre arbetsmiljö.
– Genom att utnyttja och lyfta fram biblioteksrummets ursprungliga karaktär är förhoppningen att de förväntningar byggnadens yttre ger, ska infrias vid ett biblioteksbesök. Informationsdisken placeras åter centralt i bibliotekshallen och dagens entréyta blir nytt utställningsrum, säger Ulla-Britt Persson, lokalplanerare vid Lunds universitet.


– Mezzaninen, mellanvåningen en trappa upp, ingår också i projektet. Bland annat byggs här sex grupprum för studenter, entréhallen kompletteras med en ny trappa och en hiss installeras för att göra mezzaninvåningen tillgänglig för alla, säger Elisabeth Stålesjö, processledare på Universitetsbiblioteket.


Precis som fönsterrenoveringen beräknas ombyggnaden av inomhusmiljön vara klar senast i december 2024.Foto: Akademiska hus
Mikael Barani

2023-10-16 14:08