Nyhetsbild

Golvbranschen kritiserar Svanens uppdaterade kriterier

Golvbranschen GBR anser att Svanens nya golvkriterier är ovetenskapliga då PVC-material numera är uteslutna. Man hänvisar istället till att det idag finns PVC-golv som har lågt koldioxidavtryck och som dessutom bidrar till ökad cirkularitet inom byggbranschen.


Miljömärket Svanen håller på att ta fram nya kriterier för golvmaterial. I förslaget som varit ute på remiss över sommaren utesluts allt golv med PVC-material. Golvbranschen ställer sig frågande till detta eftersom det idag finns många PVC-produkter som framställs på ett klimatvänligt sätt och dessutom kan återvinnas.
– Vi är väldigt bekymrade över att en så välrenommerad aktör som Svanen faller in i ovetenskaplighet och allmänt tyckande. Produkter och tillverkningssätt utvecklas. PVC är ett material som gjort en fantastisk resa från att vara oljebaserat till att idag kunna framställas nästan helt biobaserat. Det är en utveckling som borde uppmuntras och inte saboteras, säger Johan Aspelin, vd i Golvbranschen GBR.


  PVC-golv
Golvbranschen är kritisk till Svanens nya förslag. Foto: Golvbranschen


Golvbranschen anser att Svanens agerande är ovetenskapligt och att det blir ansvarslöst mot både branschen och konsumenterna.
– Beslutet att utesluta PVC motiveras delvis av att det finns en allmänt negativ inställning till PVC. Det borde vara en miljöorganisations skyldighet att upplysa om hur det verkligen förhåller sig. Att låta sig styras av en allmän bild är varken vetenskapligt eller ,rätt mot de som ska köpa golvprodukter, säger Johan Aspelin.

    Mikael Barani

    2023-09-29 11:16