Nyhetsbild

Nomineringarna klara till Årets fasad

Mur & Putsföreningen presenterar för nionde året i rad sina nomineringar till priset för årets fasad. Tre byggnader återfinns inom kategorierna för nyproduktion respektive renovering. Vinnarna presenteras den nionde november i Stockholm.


Årets Fasad är byggbranschens stora pris för Sveriges bästa husfasad. Bakom priset står Mur & Putsföretagen – branschföreningen för murat och putsat byggande. Tävlingen syftar till att uppmärksamma byggande som bidrar till vackra, intressanta, spännande, hållbara fasader och byggnader.  


DE NOMINERADE BIDRAGEN ÄR (utan inbördes ordning) 


Nyproduktion: 


  Bidrag till årets fasad  


Malmö domstolsbyggnad 


Beställare: Castellum
Arkitekt: Henning Larsen Architects / BSK Arkitekter
Totalentreprenör: PEAB Sverige AB
Fasadentreprenör: Murbolaget AB (tegelfasad), KG Constructions Group (glasfasad) 
Viktiga aktörer:  Wienerberger AB (tegel), KG Constructions Group  (glasfasad)
Typ av fasad: Tegel och glasfasad
Foto: Godsfinkan   Bidrag till årets fasad  


Liseberg Grand Curiosa Hotel


Beställare: Liseberg AB
Arkitekt: Wingårdh Arkitekter Arkitektkontor AB
Totalentreprenör: NCC Sverige AB
Fasadentreprenör: AB Kovenda och Olofssons Fasadputs & måleri Bygg AB
Viktiga aktörer: Wienerberger AB, Sto Scandinavia AB
Typ av fasad: Tegel, puts och stuckatur 
Foto: Fredrik Persson, Sto   Bidrag till årets fasad  


Ordonnansen Västra Gärdet 


Byggherre: Aros Bostäder
Arkitekt: Eva Ryberg, Semrén-Månsson
Fasadentreprenör: SEHED Bygg
Viktiga aktörer: Finja Betong, Projektledaren Mattias Gustavsson SEHED & framför allt murarlaget på SEHED Bygg
Typ av fasad: Puts
Foto: John EldrotRenovering: 


  Bidrag till årets fasad  


Brf Hornblåsaren, Stockholm

Byggherre:
 Jan Schönborg Byggkonsult AB

Beställare: Brf Hornblåsaren
Fasadentreprenör: Kumla Fasadteam
Viktiga aktörer: Stuckatur: Stoneform AB, Balkonger och terrasser: LN Balkong & Bygg AB, Plåtarbeten(koppar): Ahlins Plåt, Ställning: Opal  Smidesräcken och glasräcken: JJ Smide AB
Typ av fasad: Rivputs och stuckatur
Foto: Kumla Fasad


   Bidrag till årets fasad  


Storkyrkan


Byggherre/Beställare: Stockholms Domkyrkoförsamling
Projektledning/Byggherreombud: Kyrkans Fastighetssamverkan Stockholm AB
Generalentreprenör: M3 Bygg AB
Fasadentreprenör: Puts och Tegel i Örebro AB
Viktiga aktörer: Puts och Tegel i Örebro AB – Putsentreprenör, Larsson och Örnmark Målerifirma – Målerientreprenör, AB Oskar Jansson Plåt & Smide – Plåtentreprenör, Närkesten Entreprenad AB – Stenbyten i fasad, LI Tak – Timmermansarbeten, Sydställningar – Ställningsentreprenör, Målarkalk.
Typ av fasad: Puts och sandsten
Foto: Anders Bobert   Bidrag till årets fasad  


Dicksonska Palatset i Göteborg


Byggherre: Higab
Brukare: Higab, Projektledare Ulf Bengtsson
Generalentreprenör: FO Peterson

Fasadentreprenör: Tegelfogen
Arkitekt: Liljewall arkitekter genom Lars Olausson ansvarig arkitekt
Elin Karlsson handläggande byggnadsingenjör, Karl Palmberg medverkandearkitekt och ansvarig för förstudien.

Antikvarie: Martin Lindholm, Lindholm restaurering, som är byggnadsantikvarie i projektet
Viktiga aktörer: Tegelfogen, traditionell stuckatur, Bror Ericsson måleri, Hisingsstads plåt AB
Typ av fasad: Puts, stuckatur och plåt
Foto: Philip Liljeberg  JURY
För att säkerställa att alla bidrag får en objektiv bedömning är juryn sammansatt av branschexperter från olika områden. Juryn består av branschexperter och de har bedömt efter kriterierna, gestaltning, hållbarhet/ekonomi, innovation och utförande/hantverk.


I juryn sitter Malin Pappila, arkitekt, ÅWL Arkitekter, Roger Pohjanen, senior rådgivare, Riksbyggen, Catherina Fored, arkitekt, vd Gnestahem, Per-Anders Johansson, arkitekt, konsult, specialist kulturbyggnader, Roger Blomqvist, elingenjör företräder Byggbransch-föreningarna i Sverige, Gino Carinci, fasad entreprenör och grundare till Åby Fasad AB och Johan Onno, civilingenjör, KTH, vd Mur & Putsföretagen.


PRISUTDELNING
Av de nominerade bidragen kommer två vinnare att tillkännages, en i varje kategori, den 9 november i Stockholm. Prisutdelningen sker direkt efter Fasadforum. Mer information kommer att finns på murochputsforetagen.org


Fasadforum är Mur & Putsföretagens arena för nätverk och kunskap kring fasader med högintressant program och normala år även ett värdefullt mingel med branschens entreprenörer, leverantörer, arkitekter och byggherrar.
Mikael Barani

2023-09-25 12:04