Nyhetsbild

Så navigerar du de höga energipriserna som byggherre

Elpriserna är rekordhöga och Svenskt Näringsliv förutspår att elanvändningen kommer att öka snabbare än utveckingen av ny kraftproduktion. Kraftbolaget Eaton har tips på hur du som byggherre tänker smart kring el.


Januari har satt flera nya prisrekord, särskilt i södra Sverige. Sveriges elanvändning ökar i takt med de låga vintertemperaturerna och elektrifieringen av samhället ökar efterfrågan på el. Höga elpriser är en utmaning, speciellt för den som äger stora byggnader som kräver mycket energi. Men stora byggnader innebär också en enorm möjlighet.


Enligt en analys av Svenskt Näringsliv kan elanvändningen i Sverige öka med 60 procent till år 2045 och vår användning ökar snabbare än utvecklingen av ny kraftproduktion. Det kan göra oss mer beroende av importerad el – trots att vi i vanliga fall har ett elöverskott.


  Elektriker  


Det finns lösningar som gör att du kan hantera dagens höga elpriser, göra din byggnad grönare och minska belastningen på elnätet. Ägare av stora kommersiella byggnader och bostadsrättsföreningar sitter på en guldgruva.


Eatons Sverigechef Fredrik Regnell listar här fyra smarta steg:  1. Se till att byggnaden är energieffektiv. Värme som läcker ut ur byggnaden är dyr. En energibesiktning kan snabbt bli lönsam.


  2. Styr energi smart. Genom att investera i system som gör att du som byggherre kan övervaka och kontrollera elanvändningen kan du optimera byggnadens energibehov.


  3. Utnyttja stora ytor för solkraft. De flesta kommersiella byggnader har många kvadratmeter tak och fasader som kan användas för produktion av solkraft.


  4. Få ut det mesta av egenproducerad el. El är färskvara och måste antingen lagras eller användas omedelbart. Lagring kan exempelvis ske med batterier. Detta gör att du kan använda överskottskraften när priset är högt. Du kan även lagra el från elnätet när priset är lågt eller sälja tillbaka el till elnätet.


– Var och en av dessa fyra åtgärder kommer att minska elräkningen och bidra till att byggnadens energianvändning blir smartare. Satsar du på alla åtgärder äger du en byggnad som producerar, förvaltar och distribuerar egenproducerad, grön el på ett smart sätt – lite som ett modernt minikraftverk, säger Fredrik Regnell, Sverigechef på Eaton.
Mikael Barani

2022-02-15 09:52