Nyhetsbild

Byggdelsregister förenklar tidiga klimatberäkningar

Nu blir det lättare att göra tidiga klimatdeklarationer tack vare ett öppet byggdelsregister. Byggbranschen har tagit stöd av IVL Svenska Miljöinstitutet och skapat en databas med materialrecept på de vanligaste byggdelarna. Målet är att underlätta för kloka klimatbeslut tidigt i processen medan det ännu går att göra ändringar.


– Det ska göra det lättare för byggbranschens aktörer att fatta kloka klimatbeslut tidigt i byggprocessen. Att informationen blir digitalt tillgängligt minskar också kostnaderna och ökar kvaliteten i beräkningarna, säger Pelle Beckman, projektledare på IVL.


  Ritningar.
En ny materialdatabas underlättar klimatsmarta val.


Tidigt i byggprocessen saknas ofta beslut om de material som kommer att ingå i byggnaden. Samtidigt behövs just den informationen för att kunna genomföra en klimatberäkning. Därför tar projektet fram ett så kallat öppet byggdelsregister. Det innehåller materialrecept på de vanligaste byggdelarna på den svenska marknaden. Dessa byggdelar kommer att utgöra ett slags standardbyggdelar som vanligtvis används i Sverige. Mer detaljerad information kan sedan utvecklas vidare i olika projekt, baserat på denna data.
– Tekniken och metodiken som tas fram inom projektet kan användas i många syften, både i arkitektens tidiga skisser som upprättas åt beställaren och i byggentreprenörens processer för detaljprojektering och uppförande. Detta tror vi kommer förenkla allas arbete och bidra till bättre klimatdrivna beslut, säger Pelle Beckman.


Utvärdera material


Regioner och bolag med hög byggtakt och höga ambitioner i klimatomställningen kommer snabbt behöva utveckla nya processer för klimatberäkningar för att kunna fatta rätt beslut i byggprocessen.
– Genom att kunna beräkna klimatbelastning i ett tidigt skede på ett effektivt sätt möjliggör det att bättre kunna utvärdera olika material och metodval ur klimatsynpunkt. Det kommer bidra till att vi når våra klimatmål, säger Cecilia Johannison, kvalitetsansvarig på Framtiden Byggutveckling.


I projektet deltar NCC, JM, Byggmästar’n i Skåne och Obos, arkitekterna Brunnberg och Forshed Arkitektkontor, ETTELVA Arkitekter, Framtiden Byggutveckling vid Göteborgs Stad och programvaruutvecklaren Tribia.
Mikael Barani

2023-09-18 13:31