Nyhetsbild

Älvsbyhus flyttar finsk produktion till Älvsbyn

Älvsbyhus produktion i Kauhajoki kommer från årsskiftet att flyttas till Sverige och Älvsbyn. Beslutet ökar effektiviteten och den finska fabriken stor i beredskap för framtida användning.


Älvsbyhus är Sveriges största småhustillverkare sedan 23 år tillbaka och har även Norge och Finland som sitt marknadsområde.


I Finland har Älvsbyhus levererat hus sedan 40 år tillbaka och har produktion i Kauhajoki söder om Vasa sedan 2005. Kauhajokifabriken tillverkar idag både finska Älvsbyhus och svenska Älvsbyhus.
– För att öka effektiviteten i produktionen och kunna bibehålla marknadens bästa huspris till alla våra kunder så kommer vi att flytta hem produktionen från Kauhajoki till vår Älvsbyfabrik från och med årsskiftet, säger Älvsbyhus vd Kent Johansson.


  Kent Johansson, vd på Älvsbyhus.
Kent Johansson, vd på Älvsbyhus.  Bred nedgång


  De 50–100 Älvsbyhus som årligen byggs i Finland kommer att byggas i Sverige från årsskiftet 2023/2024.
  – Nedgången i den svenska bostadsproduktionen har inte undgått någon men som nordisk tillverkare möter vi en bred nedgång även i våra grannländer. Den finska marknaden har varit svag under ett antal år tillbaka och för 2023–2024 ser vi en fortsatt nedgång på marknaden framför oss, säger Kent Johansson.   Fabriken i Kauhajoki är dock planerad att iordningställas för omstart när den nordiska småhusmarknaden vänder.
   – Den finska försäljningsorganisationen påverkas inte av produktionsförändringarna utan kommer att fortsätta sälja Älvsbyhus som tidigare under vårt finska varumärke Älvsbytalo, säger Kent Johansson.
   Mikael Barani

   2023-09-15 09:44