Nyhetsbild

Rekordhöga höjningar av fjärrvärmepriset

Uner 2023 har fjärrvärmepriserna noterat sin högsta höjning sedan 1996. Den årliga Nils Holgerssonundersökningen visar att högt ökning skett i Falköping där priset har gått upp med nära 32 procent.


Fjärrvärmebolagen har under 2023 genomfört rekordhöga prishöjningarna. Av Nils Holgerssongruppens kartläggning framgår att priserna höjs i genomsnitt med 8 procent men skillnaderna mellan fjärrvärmebolagen är stora.


Falköping höjer mest


I Falköping höjer Solör Bioenergi fjärrvärmepriset med 31, 9 procent, tätt följt av Eda energi som höjer priset med 29,6 procent och Bromölla Fjärrvärme med 28,9 procent. Bland de större bolagen är det Eon som höjt mest med i snitt 14 procent, medan Vattenfall höjt med i snitt 3,6 procent.


Hela 10 fjärrvärmebolag höjer priserna med 20 procent eller mer. Ytterligare 76 fjärrvärmebolag höjer priset med 10 till 20 procent. Höjningarna är de högsta sedan 1996 då Nils Holgerssongruppen började med sina granskningar av fjärrvärmepriserna.
– Aldrig tidigare har vi sett så stora prisökningar på fjärrvärme som i år. Närmare en tredjedel av alla fjärrvärmebolag höjer sina priser med 10 procent eller mer. Det är klart att det blir kännbart för kunder när värmekostnaderna stiger så dramatiskt på kort tid, säger Louise Wall, ordförande i Nils Holgerssongruppen.


Figur 1: De tio största ökningarna av fjärrvärmepris 2023
De tio största ökningarna av fjärrvärmepris 2023


Storfors högst


Dyrast är fjärrvärmen i Storfors där priset nu sprängt 1 200 kr/MWh-gränsen, vilket även fjärrvärmen i Nordanstig gjort. Av fjärrvärmebolagen med högst priser sticker Solör Bioenergi ut, som äger sju av de tio fjärrvärmenät med högst fjärrvärmepriser i landet.Figur 2: Fjärrvärmepriser 2023


– Fjärrvärmebolag har naturligt monopol på fjärrvärmen i sitt geografiska nät och det gör det i praktiken omöjligt att byta leverantör. Att gå över till en annat uppvärmningssätt kräver mycket av fastighetsägare. Det är uppenbart att kundskyddet på fjärrvärmemarknaden behöver stärkas, säger Louise Wall.


– Fjärrvärmemarknadens uppbyggnad är komplicerad. Regeringen bör därför låta utreda hur kundernas ställning kan bli starkare och i närtid återkomma med förslag som stärker konsumentskyddet, avslutar Louise Wall.Fakta fjärrvärmepriser
Beskrivningen av Nils Holgersson-husets värmebehov på 193 000 kWh är baserat på en månadsfördelning av värme- och flödesbehov samt ett tydligt definierat effektbehov (en detaljerad beskrivning av värmebehovet finns på hemsidan eller i bilaga 4 till den årliga slutrapporten sedan 2015.) Det beräknade fjärrvärmepriset består av fasta pris, effektpris samt energi- och flödespris.


Det ska noteras att fjärrvärmepriserna från olika leverantörer kan innefatta olika leveransåtaganden. Några fjärrvärmeleverantörer äger och sköter driften av fjärrvärmecentralerna i huset och vissa inkluderar även olika serviceåtaganden. På orter där fjärrvärmeleverantören äger fjärrvärmecentralen har ett avdrag på fjärrvärmepriset gjorts med ca 31 kr/MWh inkl. moms.


Underlaget är till största delen hämtat från Energiföretagen Sveriges prisstatistik och avser fjärrvärmepriset i kommunernas centralort.


Om undersökningen
Sedan år 1996 ger Nils Holgerssongruppen årligen ut rapporten ”Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige”. I rapporten ”förflyttas” en bostadsfastighet med 15 lägenheter genom landets samtliga 290 kommuner för att jämföra kostnader för sophämtning, vatten och avlopp, el och uppvärmning. Gruppens medlemmar är Bostadsrätterna, Fastighetsägarna, HSB Riksförbund, Hyresgästföreningen, Riksbyggen och Sveriges Allmännytta.Grafer: Nils Holgerssongruppen
Mikael Barani

2023-09-13 09:51