Nyhetsbild

Regeringen höjer taket för ROT-avdraget, så tycker Byggmaterialhandlarna

ROT-avdraget höjs med 50 procent från och med den första juli 2024. Det innebär att nivån går från 50 000 kronor till 75 000 kronor. Från Byggmaterialhandlarnas sida är man positivt inställd men fortsätter driva på att avdragsnivån skall återställas till 50 procent.


Nuvarande nivå på 50 000 kronor kommer att höjas till 75 000 kronor från den första juli 2024. Syftet är enligt bostadsminister Andreas Carlsson att försöka dämpa de negativa konsekvenserna av konjunkturnedgången för byggsektorn och bistå till att rädda kvar arbetstillfällen. Avdragsnivån på 30 procent kvarstår och justeras inte.


  Byggvaruhandelsbutik.
ROT-avdraget höjs för att stimulera ekonomin.


Finansminister Elisabeth Svantesson och Infrastrukturminister Andreas Carlson som höll gemensam presskonferens påpekade att Sverige står inför ett besvärligt ekonomiskt läge, där inflationen är en synnerligen besvärande faktor. Regeringens förhoppning är att de åtgärder som man presenter för byggsektorn skall avhjälpa några av de problem som sektorn står inför.


Fler småhus


Andra nyheter som de presenterade var ett kommunalt omvandlingsstöd från lokaler till bostäder på 20 miljoner samt en planeringsstimulans för kommuner till att bygga mer småhus på 60 miljoner kronor. Regeringen påpekade också att det finns en pågående utredning om att lätta på amorteringskravet.
– Det är positivt att Regeringen har lyssnat på oss och övriga aktörer inom Byggsektorn. Vi har under flera år drivit frågan om att beloppsgränsen måste höjas, så detta är ett glädjande besked för branschen. Det innebär förhoppningsvis att den skarpa nedgång vi nu ser mattas av något, säger Byggmaterialhandlarnas VD Monica Björk.
– Byggmaterialhandlarna kommer fortsätta att driva frågan om att ROT-avdraget skall återställas till 50 procent och att det också ska omvandlas till ett grönt-rotavdrag för att påskynda omställning till mer energieffektiva bostäder med mindre klimatpåverkan. Den frågan kommer vi fortsätta lyfta med kraft i våra kommande politiska dialoger, avslutar Monica Björk
Mikael Barani

2023-09-11 13:16