Nyhetsbild

Samråd för klimatneutral Slitefabrik

I en historisk satsning inleder Heidelberg Materials nu samråd inför en klimatneutral cementanläggning i Slite. Målet är att kunna fånga in uppemot 1,8 miljoner ton koldioxid per år. Förhoppningen är att omvandlingen ska stå klar till 2030.


Heidelberg Materials ställer om cementtillverkningen vid Slitefabriken. Målet är att kunna producera cement i Slitefabriken utan klimatavtryck år 2030. Detta ska uppnås genom att fortsätta öka andelen bioenergi och ersättningsmaterial för kalksten, i kombination med etableringen av en en fullskalig anläggning för infångning av koldioxid – som en del i en så kallad CCS-värdekedja (Carbon Capture and Storage).


Viktig pusselbit


CCS-anläggningen i Slite dimensioneras för att fånga in upp emot 1,8 miljoner ton koldioxid, såväl fossil som biogen, årligen. Det motsvarar fyra procent av Sveriges totala utsläpp idag. När både fossil och biogen koldioxid fångas in, skapas en betydande kolsänka. Den infångade koldioxiden kommer att transporteras för att lagras permanent i berggrunden. Över tid ombildas koldioxiden till att åter bli ett mineral i berggrunden.
– Projektet är historiskt och ett av de största industriomställningsprojekten som pågår i Sverige. CCS-satsningen är en viktig pusselbit för att Sverige ska nå sina klimatmål. Att ställa om Slitefabriken är också helt avgörande för att säkerställa konkurrenskraft och därmed att vårt samhälle har en tryggad beredskap och en hållbar försörjning av cement över tid, säger Karin Comstedt Webb, vice vd Heidelberg Materials Sverige.


  Cementanläggningen, Slite. Foto: Heidelberg Materials
Cementanläggningen i Slite strävar efter klimatneutral produktion. Foto: Heidelberg Materials


CCS-satsningen kommer innebära en väsentlig om- och tillbyggnad av den befintliga verksamheten i Slite. Heidelberg Materials planerar därför att ansöka om nytt tillstånd enligt miljöbalken för verksamheten vid cementfabriken i Slite.


Ansökan om ett nytt fabrikstillstånd kommer i huvudsak att omfatta: • Utvecklad fabriksverksamhet, inklusive en ny anläggning för avskiljning av koldioxid och tillhörande infrastruktur.

 • Utbyggnad av bolagets hamn i Slite för transport av material och utlastning av koldioxid.

 • Produktion av cement med en större andel nya och återvunna material, en ökad energiåtervinning och en större andel bioenergi.  Heidelberg Materials håller nu samråd med berörda myndigheter, organisationer och allmänheten. Samrådet syftar till att ge berörda aktörer möjlighet att lämna synpunkter på den planerade verksamheten och den bedömning av miljökonsekvenserna som ska göras inför tillståndsansökan.


  Öppet hus


  Samrådet inleds den 4 september och fram till den 17 oktober 2023 finns det möjlighet att lämna skriftliga synpunkter. Som en del av samrådet bjuder Heidelberg Materials in till öppet hus den 26 september i Slite för att informera om den planerade verksamheten och ge allmänheten möjlighet att ställa frågor.


  Heidelberg Materials målsättning är att lämna in ansökan om tillstånd till mark- och miljödomstolen under första halvåret 2024.
  Mikael Barani

  2023-09-04 14:12