Nyhetsbild

Energieffektiva bostäder testas i Göteborg

Termisk energilagring innebär att man lagrar överskottsneergi och använder denna resurs till att balansera energibehovet. Johanneberg Science Park i Göteborg deltar nu i EU-projektet ThumbsUp där man utvecklar och demonstrerar denna energilagringslösning i bostäder.


Hela vårt samhälle är uppbyggt av teknik som kräver elektrisk energi. Efterfrågan varierar över dygnet och året. Hög efterfrågan ger högt pris och stor miljöpåverkan då elbolagen tvingas köpa el som är mindre grön. Energilagring spelar en viktig roll för att jämna ut toppar och främja omställningen.


Tre platser


Termisk energilagring (thermal energy storage eller TES på engelska) är en teknik som möjliggör att lagra överskottsenergi och balansera energibehovet. ThumbsUp ska utveckla och demonstrera termisk energilagring som kan integreras i byggnader och öka energieffektiviteten.
– Energilagring är en viktig pusselbit för att skapa mer energieffektiva bostäder. Vi är därför väldigt glada att vara en av tre demonstationsplatser i Europa för ThumbsUp-projektet. Vi ser fram emot att testa olika lösningar i HSB Living Lab som är både effektiva och hållbara, säger Emma Sarin, projektchef HSB Living Lab.


  

  HSB Living Lab i Göteborg. Foto: Johanneberg Science Park  
HSB Living Lab i Göteborg. Foto: Johanneberg Science Park  ThumbsUp kommer att använda två olika tekniker för termisk lagring, båda i syfte att kapa effekttoppar över olika tidsperioder.  • Miljövänliga PCM-lager (Phase Change Material – fasskiftande material) för att jämna ut dagliga variationer.

  • Termokemiska material (TCM) för att jämna ut veckovisa variationer.


  Båda dessa tekniker tillåter lagring av värme med en högre densitet jämfört med vanliga ackumulatortankar med varmvatten.


  ThumbsUp är ett av fyra projekt inom Horizon-programmet som har uppgiften undersöka utmaningar med att integrera termisk energilagringsteknik i byggnader. Projekten ska engagera intressenter från hela Europa för att dela kunskap och erfarenheter, tekniska detaljer under utveckling samt information och resultat från demonstrationsprojekten.
  Mikael Barani

  2023-09-01 12:43