Nyhetsbild

Säkra taket inför stundande flyganfall

Den annalkande våren betyder sol, värme och häckande fåglar. Därför är det klokt att säkra hustaken redan idag, särskilt om du har solceller, då fåglarnas förehavanden kan orsaka kostsamma skador.


Nomors tekniker utför under våren mängder med förebyggande åtgärder åt kunder som har problem med fåglar. Ofta rör det sig om bon och ägg som behöver avlägsnas men stora mängder fågelträck kan också ställa till det då det är både frätande och smittsamt. I och med att installationstakten av solceller ökar så ökar också risken för kostsamma skador då fåglar gärna samlar bomaterial under solcellerna.


– Det många inte vet är att solcellerna på sikt kan sluta fungera om fåglarna får bygga fritt, säger Johan Peterson, skadedjursexpert på Nomor. Har man solceller på sitt tak och är osäker på ifall de är fågelsäkrade bör man anlita en fackman för att kontrollera det. Om det visar sig att de inte är det bör man se till att täta eller installera fågelskydd vid solcellerna. Då rekommenderas återigen att anlita en fackman för korrekt installation.


  Duva på tak  


I flerbostadshus kan hög fågelaktivitet även innebära problem för hyresgästerna i form av ovälkommet besök på balkongen eller rikliga mängder fågelträck i området närmast huset. När man utför den här typen av arbeten på tak eller fasader som drabbats är det viktigt att känna till smittoriskerna som kontakt med fågelavföring kan ge.


– Fåglarnas avföring måste avlägsnas på ett sådant sätt att inte någon riskerar att andas in partiklar från den. Är du osäker på hur du ska göra är det bättre att be en kunnig person om hjälp att sanera, avslutar Johan.
Mikael Barani

2022-02-14 15:41