Nyhetsbild

Anebyhusgruppen lämnar in konkursansökan

Småhusbyggarna har haft det extremt tufft under en längre tid och nu har Anebyhusgruppen lämnat in en konkursansökan till Växjö tingsrätt. Prisöknar, leveransproblem och de höga räntorna har sammantaget blivit för stora utmaningar för bolaget. Man hyste tidigare en förhoppning om rekonstruktion men det har varit svårt att få in nya investorer eller ägare till verksamheten.


Den 23 januari 2023 beviljades Anebyhusgruppen rekonstruktion av Växjö tingsrätt. Anledningen till att företaget hade hamnat i denna svåra ekonomisk situation var de snabba och extremt kraftiga prisökningar på material och entreprenader i kombination med de leveransproblem som uppstod på grund av pandemin och kriget i Ukraina.


  Småhusbyggare. Foto: Anebyhusgruppen  
Anebyhusgrupppen har länge kämpat i hård motvind. Till slut blev utmaningarna för stora.


När kriget i Ukraina startade och inflationen tog ny fart på samt räntorna ökade kraftigt så avstannade i princip hela styckehus- och bostadsrättsmarknaden helt. I början av rekonstruktionen fanns förhoppningar om en stabiliserad ränta och en återhämtning av bostadsmarknaden under året. Anebyhusgruppen kan nu konstatera att så inte skett utan att den svaga bostadsmarknaden istället ser ut att hålla i sig och ännu finns ingen ljusning i sikte. Därför har Anebyhusgruppen den 23 augusti lämnat in en ansökan om konkurs vid Växjö tingsrätt.


Så här uttalar bolaget sig om det som har hänt:  • Vi har under åter arbetat hårt med att anpassa oss till ett väsentligt försämrat marknadsläge. Förutom kraftiga kostnadsbesparingar har vi utvecklat nya produkter för hyresrättsmarknaden. Vi kan dock konstatera att marknadsläget, i kombination med att vi har befunnit oss i rekonstruktion, inneburit att det varit väldigt svårt för oss att få in nya orders. I dagsläget är vår orderbok därför i princip tom och vi ser ingen snabb ljusning på marknaden. Detta innebär att vi har hamnat i en situation där vi tvingas ansöka om konkurs, säger Fredrik Anheim, VD för Anebyhusgruppen.

  • Vi ser dock att det finns en efterfrågan på våra hyresrättsprodukter, samtidigt som förutsättningarna på den svenska bostadsmarknaden gör det väldigt svårt för alla aktörer att räkna hem nyproducerade bostadsprojekt. Det är såklart ett oerhört tungt beslut att behöva begära bolaget i konkurs, säger Johan Enocson, ägare till Surewood Industries, koncernen där Anebyhusgruppen ingår. Jag har ägt företaget ända sedan 2006 och varit igenom flera konjunkturcykler, fortsätter han, men ingen av de tidigare nedgångarna på marknaden har varit ens i närheten så stora som denna. Marknaden för nyproducerade villor och flerfamiljshus är för tillfället, i princip, död.


Ränteökningar och materialprisökningar har gjort att en stor del av den svenska marknaden för nyproducerade bostäder, i princip, avstannat helt. Läget på den finansiella marknaden är också sådant att det varit mycket svårt att få in nya investorer eller ägare till verksamheten.
Mikael Barani

2023-08-28 12:41