Nyhetsbild

Malmös ikoniska energibyggnad får nytt liv

Malmös välkända byggnad "Eon-huset" ska omvandlas till bostäder och centrumlokaler, detta efter att stadsbyggnadsnämnden beslutat att skicka förslaget till en ny detaljplan på samråd. Det kulturhistoriska huset har tidigare använts av både Sydkraft och Eon. Enligt visionen kommer byggnaden att fortsätta vara en källa till energi – i form av ökad aktivitet och trygghet i området.


Den välkända tegelbyggnaden längs med Regementsgatan i centrala Malmö har varit kontor för först energibolaget Sydkraft och sedan Eon. Byggnaden ritades av Klas Anshelm och stod klar 1965. Nu är planen att utveckla byggnaden och den omkringliggande marken så att den blir en mer integrerad och levande del av staden. Därför har ett förslag till ny detaljplan tagits fram.


  EON-huset i Malmö. Foto: Malmö stad*
Eon-huset i Malmö har betydande kulturhistoriska värden.


Byggnadens bottenplan föreslås användas som kontor och centrumlokaler. Hörnlägena mot Regementsgatan ska användas för verksamhetslokaler och byggnaden ska även få fler entréer mot Regementsgatan. Fastighetsägaren har arbetat fram ett förslag där plan tre till tio är renodlade bostadsvåningar, med cirka 170 lägenheter. Parkeringsbehovet för bil och cykel kan lösas i källare och i underjordiskt garage.


Antikvariska värden


Huset bedöms vara särskilt kulturhistoriskt värdefullt, men en omvandling enligt den nya detaljplanen bedöms gå att genomföra utan betydande negativa konsekvenser för byggnadens antikvariska värden.
– Det finns en stor potential att öppna upp byggnaden och platsen, så att de blir en del av staden. Tryggheten skulle också öka om vi gör den här delen av Regementsgatan till ett mer levande stråk. Jag ser fram emot att ta del av synpunkter kring hur vi kan ta tillvara på och utveckla den här ikoniska byggnaden, säger Stefana Hoti (MP), ordförande i stadsbyggnadsnämnden.


– En känd men lite undanskymd byggnad ska på sikt bli en central punkt i området. Med plats för bostäder och verksamhetslokaler blir det mer rörelse samtidigt som ett anrikt huvudkontor får nytt liv, säger Arwin Sohrabi (S), vice ordförande i stadsbyggnadsnämnden.


– Det kulturhistoriska värdet på byggnaden är stort och möjligheterna i hur vi kan nyttja husets karaktär och kvaliteter för att lyfta detta centralt belägna område är mycket inspirerande. Det öppnar upp för bättre rörelse och flexibilitet samtidigt som vi gör plats för nya bostäder och verksamheter, säger Lars Hellström (L), ledamot i stadsbyggnadsnämnden.

Foto, Eon-huset: Malmö stad
Illustration: Heimstaden
Mikael Barani

2023-08-25 12:12