Nyhetsbild

Grannen - en allt mer främmande person

Under de senaste åren har svensken kommit närmare sina grannar men nu ser trenden ut att ha vänt. En rapport från Svensk Fastighetsförmedlning visar att fler än hälften av oss endast kommer i kontakt med varandra i förbifarten. Dock ser vi fortfarande grannrelationen som viktig och vi gillar att fika eller att grilla tillsammans.


6 av 10 svenskar kommer bara i kontakt med sina grannar när de går om varandra i området eller trappen. Detta är en ökning från föregående år då bara 4 av 10 hade så lite kontakt med sina grannar. Svenskars generella intresse för bättre grannrelationer minskar också. Förra året var 24 procent ointresserade av bättre relationer, och i år har andelen ökat till 36 procent. Samtidigt uppger 70 procent att de ser grannrelationer som en trygghetsfaktor och 57 procent ser det som ett sätt att minska ensamhet. En positiv utveckling är att andelen som inte alls har kontakt med sina grannar minskat från 15 till 9 procent.
– Under både pandemin, och början av kriget i Ukraina, växte svenskars intresse och empati för medmänniskor och i förlängningen grannar. Man insåg helt enkelt värdet och vikten av grannrelationer. Nu verkar det som om pendeln svängt och att vi faller tillbaka i gamla mönster, säger Jennie Skogsborn Missuna, CXO på Svensk Fastighetsförmedling.


  Kaffekoppar
Vi tar gärna en kopp kaffe med våra grannar.


Digitalt grannskap


Förra årets rapport visade att vi helst fikar eller grillar med våra grannar. I år är en ny insikt att digitala grannskap (ex. Facebook-grupper) är populära och en viktig nyckel till bättre grannsämja. En av två är med i ett digitalt grannskap, och lika många menar att det skapar trygghet, en vilja att hjälpa till vid exempelvis städdagar och en vilja att delta i initiativ som förbättrar grannskapet. 47 procent procent menar också att det digitala både underlättar för att bibehålla relationer och sänker ribban för att etablera nya. Hela 50 procent uppger också att de skulle kunna tänka sig bli vän med personer från ens digitala grannskap.
– Det är intressant att så många av Sveriges grannskap existerar i det digitala. Vi tror att digitala grannskap är ett effektivt verktyg framåt. Det sänker tröskeln för en första kontakt, och det är oftast den första kontakten som är svårast att ta. Finns ens grannskap inte i det digitala idag är mitt tips att få det på plats, och säkerställa att det är en plats för välvilja och inte klagan, säger Jennie.


Trevligt i topp


Enkätundersökningen som ligger till grund för rapporten slår också fast vilken egenskap svenskar ser som viktigast hos en granne. 34 procent vill att man är trevlig och bra på småprat. 30 procent vill att man är lugn och inte gör väsen av sig. 17 procent vill att man är hjälpsam. 8% vill att man är en social person som man kan umgås med. Bara 2 procent vill att man är en initiativtagande person vad gäller aktiviteter i området.
– Vad man letar efter i en granne är i första hand inte en ny kompis eller någon som anstränger sig rejält för att få ihop hela grannskapet, utan någon att småprata med. Vad vi vet är att det just är småpratet som är det viktiga. Det leder i förlängningen till antingen grunda eller djupa relationer som skapar en enorm trygghet och tillit, säger Jennie.


Utöver frågan om grannrelationer utreder också trendrapporten bostadsmarknaden i stort, och något som stack ut i årets rapport var att det är allt fler som tycker att bostadsmarknaden har en osund utveckling. Vem som bär ansvaret i frågan har också förskjutits markant där banker i allt högre utsträckning utmålas som den som bär störst ansvar i frågan.


Om rapporten


Rapporten har skrivits i samarbete med Prime & United Minds. En riksrepresentativ undersökning gjordes med 1000 respondenter från den svenska allmänheten under april 2023, av Nepa.


Syftet med rapporten kopplar an till Svensk Fastighetsförmedlings långsiktiga engagemang i frågan om att möjliggöra social gemenskap i Sveriges grannskap. Genom insiktsarbete som detta, och initiativ på både lokal och nationell nivå gentemot det privata, och det offentliga, är målet att öka tryggheten i samhället och minska ensamheten bland befolkningen.


Klicka här för att ladda ner rapporten i sin helhet.
Mikael Barani

2023-08-17 11:20