Nyhetsbild

Resultat från Sveriges största kontroll av byggarbetsplatser

Under den gångna våren har Byggföretagen genomfört en nationell kontroll av byggarbetsplatser, den största i sitt slag. Resultaten visar att det överlag är ordning och reda ute på arbetsplatserna med undantag för utländska aktörers register över sina medarbetare.
– Att mäta är att veta, säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen.


Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen.
Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen.


Samtliga medarbetare och företag vid 1 000 byggarbetsplatser har analyserats. Därtill har 234 fysiska arbetsplatskontroller genomförts. På dessa arbetsplatser har 3 492 företag och 6 702 individer kontrollerats. Arbetsplatserna finns över hela landet, är i varierande storlek och innefattar alla verksamhetsgrenar inom bygg.
– Vi har genomfört kontrollerna av två skäl. Dels för att få fram hårda fakta gällande förekomsten av arbetslivskriminalitet. Dels för att utifrån resultatet öka kunskaperna och presentera förslag på åtgärder, säger Catharina Elmsäter-Svärd.


Byggföretagen kommer att använda underlaget för att ytterligare stärka kontrollen och uppföljningen vid de byggarbetsplatser där medlemsföretagen verkar.
– Kunskap, regelefterlevnad och ansvarstagande måste öka för att det ska vara ordning och reda i alla led, säger Catharina Elmsäter-Svärd.


Resultaten i korthet:  • Arbetstillstånd


En individ som inte kommer från ett EU eller EES-land behöver ha ett arbetstillstånd för att få arbeta i Sverige. 6 698 av 6 702 kontrollerade individer hade arbetstillstånd – motsvarande 99 procent.   • Utstationering


Utländska företag behöver registrera vilka individer som ska arbeta i Sverige, på vilken arbetsplats och under vilken tid. 624 av 6 702 kontrollerade individer var utstationerade. Av dessa 624 hade 381 korrekt utstationering – motsvarande 61 procent.   • Personlig skyddsutrustning


Personlig skyddsutrustning så som till exempel hjälm, ögon- och hörselskydd, skyddshandskar och skyddsskor ska användas på alla byggprojekt. 6 259 av 6 702 kontrollerade individer hade korrekt skyddsutrustning – motsvararande 93 procent.  • Identifikation


ID06 är byggbranschens eget system för kontroll av vilka personer som befinner sig på arbetsplatsen. 6 568 av 6 702 kontrollerade individer hade ett korrekt utställt ID06-kort – motsvararande 98 procent.  • Loggindex


Digital arbetsplatsanalys har kontrollerat sammanlagt 19 608 företag och 122 286 individer gällande inlogg i elektronisk personalliggare. Motsvarande 82 procent av samtliga kontrollerade loggade in och ut korrekt.
Mikael Barani

2023-08-11 12:00