Nyhetsbild

Kontorshus fick nytt liv som flyktingboende

En större kontorsbyggnad i Ballerups kommun i Danmark fick ett nytt syfte efter att ha stått tom i två år. Fastighetens ägare Wihlborgs omvandlade den vakanta arbetsplatsen till ett flyktingboende om 92 lägenheter. Detta gav ett hem åt 250 ukrainska flyktingar.


Kontorsbyggnaden i företagsområdet Lautrupparken i Ballerup hade stått tom i två år när Wihlborgs fick idén att erbjuda den till kommunen som behövde hitta bostäder till ukrainska flyktingar. Kommunen betalar bara för energiförbrukningen och den dagliga driften av fastigheten.
– Utvecklingsprojekt kan ju ta tid och när vi under tiden kunde använda en tom fastighet för att ge människor på flykt en trygg bostad tillsammans med sina landsmän ville vi gärna göra det, säger Wihlborgs A/S portföljchef Johan Tofte.


  Lautrupvang 3 i Ballerup, Danmark. Wihlborgs A/S portföljchef Johan Tofte. Foto: Wihlborgs
Wihlborgs A/S portföljchef Johan Tofte


Byggnaden ingår i ett område på Lautrupvang 3 som Wihlborgs tillsammans med kommunen ska utveckla med nya radhus och ombyggnad av befintliga byggnader. Etapperna i projektet har nu justerats så att flyktingarna kan bo kvar även när de nya radhusen börjar byggas.


Sällskapsrum


Fastigheten var inredd med enskilda kontorsrum vilket gjorde det enkelt att bygga om dem till bostäder genom att riva ungefär varannan mellanvägg. Några har gjorts till enkelrum och i de stora lägenheterna finns det plats för en hel familj. Totalt har det inrättats 92 bostäder med plats för 250 flyktingar.


I den tidigare matsalen har det inrättats sällskapsrum och storköket har byggts om till 17 mindre kök där de boende kan laga mat.


Ballerups borgmästare Jesper Würtzen är glad över Wihlborgs erbjudande.
– Det är verkligen en fin gest. På det här sättet får vi plats för en hel del av de flyktingar som kommer hit och behöver inte sätta upp till exempel tältläger eller baracker. Det skulle både bli mycket dyrare och inte heller den bästa lösningen för flyktingarna.


Ny nödlag


Wihlborgs ställer ofta tillfälligt tomma byggnader till förfogande för kommuner och institutioner som till exempel saknar lokaler till kreativa projekt eller undervisning.


Men det är första gången som en tom kontorsbyggnad görs om till bostäder. Det är också endast möjligt på grund av att det danska Folketinget efter att kriget i Ukraina bröt ut antog en nödlag som tillåter att kommersiella lokaler provisoriskt kan användas som bostäder.Samtliga foton: Wihlborgs
Mikael Barani

2023-08-09 12:25