Nyhetsbild

Renoveringar – ett intresse som växer

Renoveringsintresset tog fart i och med Covid-19 men har sedan samhället öppnat upp sig fortsatt ligga på en hög nivå. Under 2021 steg Renoveringsindex med tio procent, vilket tyder på att trenden är här för att stanna.


Decembers siffror följer den tydliga trenden, renoveringsviljan fortsatte att öka året ut. Renoveringsutgifterna för december steg med 0,7 procent. Totalt sett har Renoveringsindex stigit med 10 procent under 2021 jämfört med föregående år. Renoveringsindex är ett mått på hur mycket svenskarna renoverar genom en sammanvägning av ROT-avdraget och SCB:s handelssiffror.


– När vi nu summerar året kan vi konstatera att renoveringsintresset är här för att stanna. Trenden att renovera växte sig stark i samband med pandemin när vi började spendera alltmer tid i våra hem. Tittar vi på hur renoveringsviljan utvecklats under de senaste två åren ser vi att flera verkar ha upptäckt ett nytt intresse, säger Mikael Holmstrand vd för Garageportexperten och initiativtagare till Renoveringsindex.


Frikopplad utveckling


Under december omsatte handeln med bygg- och vvs-varor, färg- och elartiklar 6,4 miljarder kronor, vilket är en stor ökning jämfört med samma månad 2020. Under perioden spenderade svenskarna ca 4,8 miljarder på ROT-avdragsberättigade tjänster. Det innebär att Renoveringsindex steg med 0,7 procent under december. Tittar vi på helåret från januari till december har Renoveringsindex ökat med 10 procent under 2021.


  Renovering, ritning  


– När hösten kom och restriktionerna slopades blev det uppenbart att renoveringstrenden gick sin egen väg och fortsatte att öka trots att samhället öppnade upp. Det vi ser nu är inte längre en följd av Corona, utan det faktum att många svenska bostadsägare värdesätter hemmiljön och vill renovera hemmet till dess fulla potential. Den utveckling kring värdeökning vi upplevt på bostadsmarknaden gör det också enkelt att hitta medel och våga satsa på hemmet, säger Mikael Holmstrand.


Renoveringsindex är ett unikt index som mäter hur mycket svenskarna renoverar. Indexet väger samman statistik från Skatteverket om utnyttjat ROT-avdrag samt SCB:s siffror om handel med bygg-, vvs-, färg- och elartiklar. Siffrorna kan revideras i efterhand och är preliminära.
Mikael Barani

2022-02-14 09:30