Nyhetsbild

Byggmaterialhandeln i tillbakagång för andra kvartalet på raken

Omsättningen inom byggmaterialhandeln ser fortfarande dyster ut. För andra kvartalet på rad visar försäljningen nedåtgående siffor, och numera presterar proffshandeln sämre än konsumenthandeln. Nu efterlyser branschorganet Byggmaterialhandlarna ett uppdatering av ROT-avdraget.


Byggmaterialindex från branschorganisationen Byggmaterialhandlarna visar att omsättningen mätt på jämförbara enheter och i löpande priser minskade med nästan 18 procent under andra kvartalet 2023. Liksom första kvartalet så minskar omsättningen i samtliga större varugrupper, varav minskningen för träprodukter är kraftigast. Hittills i år har omsättningen minskat med 14 procent.
– För andra kvartalet i rad visar Byggmaterialindex att omsättningen minskar kraftigt, och tillväxten under Q2 är ännu mer kraftigt negativ jämfört med Q1. Nästan en tredjedel av omsättningen i byggmaterialhandeln kommer från årets andra kvartal, så den här negativa tillväxten slår väldigt hårt mot branschen. Eftersom priserna nu börjar stabiliseras så innebär detta också att försäljningen fortsätter att minska även i volym, säger Monica Björk, vd för branschorganisationen Byggmaterialhandlarna.  Försäljningsutveckling för träprodukter jämfört med Byggmaterialindex totalt, Q2 2022-Q2 2023.


  Avser jämförbara enheter, jämfört med samma kvartal föregående år.


  Grafik: Byggmaterialhandlarna


  Ett paradigmskifte


  Under en lång period har proffshandeln presterat bättre än konsumenthandeln, och sammantaget så är förhållandet likadant på kvartalsnivå. Däremot visar försäljningssiffrorna för juni att proffshandeln backar mer än konsumenthandeln. Senast proffshandeln hade en sämre tillväxt än konsumenthandeln var för över två år sedan, april 2021.
  – Minskat nyttjande av ROT-avdrag, fler företagskonkurser inom byggindustrin, höga byggkostnader och ökade räntor har nu resulterat i att månadstillväxten för proffshandeln för första gången på över två år är sämre än den för konsumenthandeln, fortsätter Monica Björk.


  – Mot bakgrund av den kraftiga konjunktursvacka vi nu befinner oss i, är det naturligt att titta på åtgärder som kan stimulera ny- och ombyggnation av fastigheter, säger Monica Björk. Rot är det instrument som över tid visat sig fungera allra bäst. Nu måste vi ta ROT till nästa nivå genom att införa ett grönt ROT-avdrag, för att påskynda omställningen till ett mer hållbart bostadsbestånd som förbrukar mindre energi. Vi föreslår en återställning till den tidigare nivån på 50% arbets- och materialkostnaden, och samtidigt höja maxbelopp till 100 000 kr, avslutar Monica Björk.
  Mikael Barani

  2023-07-28 13:53