Nyhetsbild

Centrala Göteborg får två nya flerfamiljshus

Skanska kommer att bygga två flerfamiljshus i Göteborg åt Fastighets AB Balder. Husen ligger vid Heden och präglas av grönska och stort ljusinsläpp. Kontraktet delas upp i faser med separata avtal för varje fas. 


Bostadshusen kommer att byggas på Bohusgatan, intill Heden. De blir sju respektive 20 våningar höga och kommer rymma 192 bostadsrättslägenheter. I bottenplan blir det affärslokaler och under husen blir det ett gemensamt garage. Husen utformas så att de ska smälta väl ihop med omkringliggande bebyggelse. Lägenheterna får stort ljusinsläpp och gårdsmiljön präglas av mycket grönska.


  Skanskas nya bostadsprojekt vid Heden i Göteborg. Foto: Skanska
Skanska bostadsprojekt vid Heden i Göteborg präglas av ljusinsläpp.


Avsikten är att bostadshusen ska certifieras enligt Miljöbyggnad, silvernivå.


Byggstart är planerad till augusti i år med färdigställande i mars 2027.Samtliga bilder: Skanska
Mikael Barani

2023-07-21 14:03