Nyhetsbild

Islossning för försäljningen av värmepumpar

Värmepumpar har sålt som smör i solsken under det andra kvartalet 2023. En av förklaringarna är att man nu har kunnat leverera försenade pumpar. Ett nytt bidrag från Boverket väntas ge siffrorna fortsatt skjuts.


Värmepumpsförsäljningen för andra kvartalet 2023 har gått väldigt bra. Luft-vatten värmepumpar har ökat med 52 procent. Bergvärmepumpar visar en ökning med 26 procent. Frånluftsvärmepumpar ökade med 114 procent. För frånluftsvärmepumpar döljer sig förändringar i beräkningsunderlaget vilket leder till en visad tillväxt som är högre än den verkliga tillväxten.


En del av den stora uppgången i försäljning kan bero på att tillverkarna nu har kunnat leverera ut de värmepumpar som har varit försenade på grund av tidigare komponentbrister.


  Statistik över försäljning av värmepumpar. Grafik: Svenska Kyl & Värmepumpföreningen
Försäljningen av värmepumpar har i vissa fall mer än fördubblats det senaste året.


En annan faktor i ökningen är den gångna vinterns höga och volatila elpriser. Det är många villaägare som beslutat att nyinvestera i en värmepump eller byta ut en befintlig värmepump för att kunna minska, eller få bättre kontroll på, sina framtida energikostnader
– EU pekar på att värmepumpar är en viktig del av lösningen för klimatomställningen. Med det i tanke är det tillfredsställande att se att Sverige bidrar med en fortsatt stark tillväxt på värmepumpmarknaden både för privatpersoner och för fastighetsägare säger Anders Mårtensson, vd på Svenska Kyl & Värmepumpföreningen.


Nytt bidrag


Boverket har aviserat om ett nytt bidrag. Från den 3 juli i år kan de som värmer sitt småhus med el eller gas söka bidrag för energieffektivisering. ”Du kan ansöka om bidrag för materialkostnader för vissa åtgärder på värmesystemet, till exempel att installera en värmepump eller ansluta till fjärrvärme”


Det ska bli spännande att se hur många husägare som utnyttjar den möjligheten.
– För att öka takten i klimatomställningen är det bra att fler och fler fastighetsägare väljer att installera värmepumpar för att på så sätt kunna ta till vara gratisenergi från luft och mark säger Mattias Järvinen, teknisk expert på Svenska Kyl & Värmepumpföreningen.Grafik: Svenska Kyl & Värmepumpföreningen

Mikael Barani

2023-07-14 12:21