Nyhetsbild

Gigantiskt batteri skapar balans i elnätet

Jönköping Energi satsar stort på hållbar energi och installerar ett batteri på 10 MW på Kraftvärmevärket i Torsvik. Projektet innebär att elnätet balanseras samtidigt som man skapar en buffert för samhällsviktiga funktioner vid längre elavbrott. 


Jönköping Energi har ingått ett avtal med PSW Power & Automation för leveransen av ett storskaligt batteri på 10MW/10MWh som beräknas finnas på plats i mitten av år 2024. Batteriet kommer installeras på Kraftvärmeverket i Torsvik. Det är det första batteriet av sitt slag hos Jönköping Energi.
– Genom att installera ett batteri på 10 MW kan Jönköping Energi bli en viktig aktör för att skapa bättre balans i elnätet. Svenska kraftnät kommer kunna styra balansen i nätet med hjälp av vårt batteri. Dessutom skapar vi en trygghet i vårt område vid eventuella långvariga elavbrott, säger Jönköping Energis vd Fridolf Eskilsson.


  Grön kontakt.
Jököpings batterisatsning säkerställer samhällskritisk elförsörjning vid längre avbrott.


Flexibla resurser


Sverige har ett stort behov av att bygga ut förnybar elproduktion och då behövs ett elnät som klarar av att ta emot elproduktion, men också distribuera elen för att möta tillväxten och omställningen av industrin. Att bygga infrastruktur tar tid och för att underlätta i perioden då elnätet byggs ut är det viktigt med flexibla resurser som kan möta variationer i produktionen och elanvändningen. Flexibla resurser kan hålla elsystemet stabilt och göra att vi kan använda elsystemet mer effektivt. Batterier är exempel på en sådan flexibel resurs. Det kommer kunna bidra till att stabilisera elnätet så att mer fossilfri el kan överföras genom elnäten till södra Sverige. På så vis bidrar det även till att hålla nere det generella elpriset.
– Liknande projekt pågår i andra delar av Sverige och det är bra, för om vi ska klara av omställningen och bli fossiloberoende behöver vi hitta fler sätt att kunna möjliggöra elektrifieringen i vårt samhälle. Fler behöver mer och mer el – och det är helt rätt. Vi inom energibranschen behöver vara nyfikna och modiga att testa på nya sätt att göra detta så smidigt som möjligt. Och här tar Jönköping Energi stora kliv, säger Fridolf Eskilsson.


Illustration Kraftvärmeverket: Jönköping Energi
Mikael Barani

2023-07-12 12:04