Nyhetsbild

Svenska flyttskatter högst inom EU

Sveriges flyttskatter försämrar rörligheten på bostadsmarknaden vilket är destruktivt för arbetsmarknaden. Mäklarsamfundet hymlar inte med kritiken och efterlyser en ny riktning i den svenska flyttskattepolitiken, något som skulle harmonisera med övriga Europa.


I rapporten “Sverige - flyttskatternas land” har Mäklarsamfundet sammanställt data och forskning om bostadsbeskattning inom i Europeiska unionen, och till viss del medlemsländerna i OECD. Sverige sticker ut med OECD:s överlägset högsta flyttskatter trots att trenden i andra medlemsländer går mot lägre flyttskatter, avskaffade reavinstskatter och enhetliga fastighetsskatter.


Förstär arbetsmarknaden


Sverige har EU:s högsta reavinstskatt på bostäder, högsta skatt på nya inteckningar och är det enda landet som saknar omfattande undantag från dessa skatter. Samtidigt visar forskning att bättre utformade bostadsskatter skulle effektivisera bostadsmarknaden, öka tillväxten och förbättra matchningen på arbetsmarknaden.
– Sverige behöver en omfattande bostadsskattereform som gör att fler kan flytta till den bostad som de behöver. Varje procent i flyttskatt försämrar rörligheten på bostadsmarknaden och förstör för arbetsmarknaden, förstärker inlåsningseffekter och minskar tillväxten, säger André Nilsson, bostadspolitisk expert Mäklarsamfundet.


  Grafik över flyttskatt. Grafik: Mäklarsamfundet
Sveriges inställning till flyttskatt är unik inom EU.    Mäklarsamfundets rapport utmynnar i tre policyförslag för ett mer effektivt skattesystem som är anpassat efter hur bostadsmarknaden och forskningen har utvecklats. Reavinstskatten bör trappas ned och i enlighet med OECD:s rekommendationer återgå till att baseras på reell och inte nominell värdestegring. I linje med andra länders exempel bör också reavinstskatten avskaffas på permanentbostäder. Sverige bör också avskaffa stämpelskatten som försvårar för den som ska köpa sin första äganderätt.


    Ta del av rapporten!
    Mikael Barani

    2023-06-28 13:48