Nyhetsbild

Energieffektivitet – en attraktiv faktor vid bostadsköp

Nästan varannan nordbo anser att energieffektivitet är en bärande faktor inför bostadsköpet. Detta tros bero på ökade förväntningar på hållbarher inom byggbranschen parallellt med elprisets sentida utveckling.


Enligt en undersökning gjord av Kantar Sifo på uppdrag av JM har andelen som tar hänsyn till klimat och hållbarhet vid bostadsköp ökat med omkring tio procentenheter i Sverige de senaste två åren.


  Grafik över gröna bostadsköp. Grafik: JM  


Ökande intresse


I undersökningen framgår det även att intresset för energieffektiva bostäder ökat. Nu anser nästan varannan i Sverige (48 procent) att en ny bostad måste vara energieffektiv för att vara attraktiv för dem. Det är en ökning med 7 procentenheter sedan föregående år.  


– Att vi ser ett ökat intresse för klimat vid köp av bostad har säkert flera förklaringar. Jag tror att det finns en allmän ökad kunskap om vad företagen kan göra för att minska utsläppen och då ökar också förväntningarna och kraven på oss företag. De höga elpriserna och efterfrågan på lågenergibostäder tror jag också ligger bakom det kraftigt ökade intresset. Jag hoppas och tror att vi kommer se att intresset ökar ytterligare framöver, säger Maria Sandell hållbarhetschef på JM. 


Mer hållbara insikter i Nordisk Boendebarometer, delrapport 3 Hållbarhet. Undersökningen bygger på intervjuer med 4 500 slumpmässigt utvalda personer i Sverige, Norge och Finland i åldrarna 18–79, varav 1 500 personer i Sverige.
Mikael Barani

2023-06-26 12:39