Nyhetsbild

Varannan svensk överväger att flytta på grund av otrygghet

Känslan av trygghet är på tillbakagång och varannan svensk har övervägt att flytta på grund av detta. Rapporten "Svenskarna & Trygghet" från Verisure och Kantar Sifo visar att Stockholm och Östergötland sticker ut som otryggast medan Jämtland, Halland och Gotland istället upplevs som i huvudsak säkra regioner.


Otryggheten bland svenskarna ökar. Enligt en undersökning som gjorts av Kantar Sifo på uppdrag av Verisure har den upplevda tryggheten hos befolkningen minskat med fyra procentenheter sedan 2019. Varannan svensk (51 procent) har övervägt att flytta för att de känt sig otrygga i området de bor i.
– Det är oroväckande att otryggheten ökat bland svenskarna och att fler upplever att deras område har blivit mer otryggt. Samtidigt är den oro som många upplever förståelig med tanke på medierapporteringen de senaste åren och utvecklingen i samhället. Ingen ska behöva känna sig otrygg i sitt hem eller sitt närområde, ändå visar rapporten att det tyvärr är en verklighet för många i Sverige, säger Fredrik Ringborg, Trygghetsexpert på Verisure.


Minst trygga i sitt område känner sig stockholmarna där endast 58 procent uppger att de är trygga i området de bor i. Även personer Östergötland sticker ut från landet i stort där endast 59 procent känner sig trygga i länet.


  Skummis i trappuppgång.
Otryggheten sprids genom Sverige.


Undersökningen visar att Jämtland, Halland och Gotland sticker ut från statistiken som de tryggaste länen i Sverige där 79 procent uppger att de känner sig trygga i sitt område.


Oro för överfall


Var tredje person i Sverige (31 procent) känner sig orolig för att bli överfallen eller hotad utanför sitt hem. Störst är oron hos kvinnor i åldrarna 18–29 år, där hela 59 procent uppger att de är oroliga för att bli överfallna eller hotade.


40 procent av svenskarna är oroliga för att en familjemedlem ska bli överfallen eller hotad utanför hemmet – och nästan varannan svensk oroar sig när deras barn går hem när det är mörkt.
– Oron över att råka ut för ett brott är naturligtvis obehaglig samtidigt som det är fullt förståeligt att den otryggheten finns. Det är tydligt att alla delar av samhället behöver vara med och bidra till att utveckling vänder så att fler kan känna sig trygga i och utanför sina hem. Högre grannsamverkan och stärkta relationer i närområdet skulle bidra till att fler känner sig trygga, säger Fredrik Ringborg, trygghetsexpert på Verisure.


Ökad säkerhetskänsla


Att ha grannar och andra människor omkring sig är viktigt för känslan av trygghet, det uppger 43 procent av svenskarna i undersökningen. Även hundar ökar känslan av trygghet i hemmet. Var femte svensk (21 procent) uppger att de skulle känna sig tryggare om de hade en hund hemma. Varannan svensk (47 procent) uppger att brandsläckare i hemmet är den viktigaste saken för att känna sig trygg hemma.
– Det är uppenbart att grannar är viktiga för känslan av trygghet. Och som grannar kan alla spela en betydande roll att genom grannsamverkan öka tryggheten i området, där man hjälper varandra att hålla koll i grannskapet, säger Marcus Lindström på Villaägarna.


Grannrelation


86 procent av svenskarna anser att de har en god relation med sina grannar. Bäst grannrelationer har boende i kedje-/radhus, där 94 procent uppger att de har goda relationer, och boende i jordbruksfastighet, där siffran är 96 procent.


Boende i lägenhet har över lag sämre grannrelationer än riket i stort (77 procent jämfört med 86 procent). Bland de boende i hyresrätt uppger färre att de har en god relation med sina grannar (70 procent).


När det kommer till grannrelationer skiljer sig storstadsregionerna något från resten av Sverige. I Stockholms-, Göteborgs- och Malmöregionen uppger 83 procent att de har en god relation med sina grannar, jämfört med 87 procent i hela Sverige.


Andra resultat från undersökningen  • Svenskarna är mest otrygga under vintern. November är den månad då flest svenskar känner sig otrygga (45 procent), följt av december (40 procent) och januari (38 procent). Mer än varannan person upplever att den främsta anledningen till den upplevda otryggheten är mörkret.

  • Äldre personer upplever att de har bättre relationer med sina grannar än yngre. I åldersgruppen 50–64 år uppger 92 procent att de har en god relation med sina grannar, medan siffran är hela 96 procent bland personer i åldrarna 65–75 år. Det kan jämföras med hela Sverige där snittet är 86 procent.

  • Var femte svensk (21 procent) uppger att de skulle känna sig tryggare om de hade en hund hemma.

  • Att ha grannar och andra människor omkring sig är viktigt för att känslan av trygghet, det uppger 43 procent av svenskarna. Detta gäller särskilt för de som bor i kedje-/radhus (46 procent).

  • 78 procent uppger att tryggheten spelar stor roll i val av bostadsområde.

  • Kvinnor oroar sig i större utsträckning för sina barn (57 procent) än män (50 procent) när deras barn går hem på kvällen och det är mörkt.


Om undersökningen
"Svenskarna & Trygghetet" är en rapport som tagits fram av Verisure och Kantar Sifo. Rapporten är baserad på en undersökning bland ett slumpvist och representativt urval av personer i åldern 18–74 år som bor i eget hushåll. Totalt har 4 200 intervjuer genomförts mellan den 12 och 26 oktober 2022.
Mikael Barani

2023-06-19 14:10