Nyhetsbild

Fler stölder på byggarbetsplatser

Ny statistik visar att stölderna på byggarbetsplatser är på uppgång och Byggföretagen föreslår nu en rad åtgärder. Statistik från Brå, Brottsförebyggande Rådet, visar att det under föregående år kom in 4 707 anmälningar. Detta är en ökning med 200 stölder jämfört med 2021.


Stölder av bygg- och arbetsmaskiner, ställningar, vitvaror och dörrar ökade under slutet av 2010-talet. Utvecklingen kulminerade med 5 835 anmälda stölder 2020. Under 2021 rapporterade Brå en tydlig minskning till 4 514 stölder. Nu vänder antalet stölder återigen uppåt.
– Vi ser det som en varningssignal. Nivåerna är klart lägre än före pandemin, men problemet med stöldligor kvarstår, säger Tanja Rasmusson.


Tanja Rasmusson, näringspolitisk chef, Byggföretagen.
Tanja Rasmusson, näringspolitisk chef, Byggföretagen. Foto: Byggföretagen


Värdet på stöldgodset rör sig om miljardbelopp. Allt fler bygg- och anläggningsföretag uppger också att man tvingas kalkylera med stölder i samband med anbud.
– Vad gör det återkommande brottsligheten med tilliten till samhälle och rättsväsende? Kostnaderna för våra medlemsföretag är både ekonomiska och demokratiska, säger Tanja Rasmusson.


Tullen har sedan den 1 juli 2021 rätt att stoppa misstänkt utgående stöldgods.Byggföretagen vill:  • Polisen behöver fler resurser för att uthålligt kunna verka mot stöldligor.

  • Det krävs förbättrad samordning genom Europol för att varaktigt slå undan benen för ligorna.

  • Det behövs mer strategisk bevakning av hamnar och andra utförselvägar för stöldgodset.

  • Åklagare och domstolar behöver bli ännu bättre på att bedöma om enskilda stölder är del av organiserad brottslighet.

  • En särskild åklagare bör tillsättas för att bygga upp kompetens om stöldligornas tillvägagångssätt
Mikael Barani

2023-06-05 10:36