Nyhetsbild

Ny standard inom VVS-branschen kan minska vattenskador

Försäkringsbolagen och VVS-branschen har enats om en provningsstandard och krav för typgodkännande av vattenfelsbrytare. Detta är ett stort steg mot färre vattenskador och det blir lättare för alla parter att avgöra vilka funktioner produkten i fråga har.
Vattenfelsbrytare har funnits sedan 1988.


Bakgrunden till den nya standarden, är att det finns en mängd olika vattenfelsbrytare med olika funktion. Det har varit svårt för både entreprenören, beställaren och slutanvändaren att avgöra vad produkten har för funktioner och vilka vattenfelsbrytare som förhindrar vattenskador rekommenderas av försäkringsbolagen.
För att skapa en standard och därmed en trygghet, har därför Länsförsäkringars forskningsfond bekostat en provningsmetod som RISE tagit fram tillsammans med tillverkare och branschorganisationer. Provningsmetoden blir nu en ny standard som ska uppfyllas för att vattenfelsbrytare ska certifieras genom typgodkännande.


– Med tydliga kriterier för typgodkännande är det lättare att välja produkter som uppfyller kraven och bidrar till långsiktigt hållbart byggande utan vattenskador. Det känns bra att äntligen ha en standard. På samma sätt som en godkänd jordfelsbrytare ska uppfylla vissa funktioner, ska även en vattenfelsbrytare göra det, säger Pierre Lundborg, som är engagerad i projektet från Säker Vattens sida.


  Vattenkran  


Regelbundna kontroller


Tillverkare av produkter som klarar provningen kan ansöka om typgodkännande, som bland annat innebär en årlig tredjepartskontroll där man kontrollerar tillverkningen och funktion av vattenfelsbrytarna.


– Säker Vattens grundare tog fram den allra första vattenfelsbrytaren 1988. Sedan dess har vi strävat efter att hitta långsiktigt hållbara lösningar för att förhindra vattenskador. Vi är väldigt glada över att det nu finns en standard som både branschorganisationer, tillverkare och försäkringsbolag kan ställa sig bakom, säger Thomas Lundgren, VD för Säker Vatten.
Mikael Barani

2022-02-10 08:35