Nyhetsbild

Om samisk arkitektur på biennalen i Venedig

Joar Nango verkar i skärningspunkten mellan arkitektur och konst som utgår ifrån urfolkens traditioner. Nu presenterar han tillsammans med flera andra kunskapskällan "Girjegumpi: The Sámi Architecture Library" i den nordiska paviljongen på arkitekturbiennalen i Venedig.


I över femton år har arkitekten och konstnären Joar Nango sammanställt ett arkiv med böcker som tar upp frågor som är relevanta for arkitektur som skapas av urfolk. Joar Nango med flera, presenterar i den nordiska paviljongen på den 18:e internationella arkitekturbiennalen i Venedig, "Girjegumpi: The Sámi Architecture Library"som är en struktur, kunskapskälla och social plattform for samisk arkitektur. Den nordiska paviljongen representerar officiellt Finland, Norge och Sverige genom Finlands Arkitekturmuseum, Nationalmuseet i Norge och ArkDes, Sveriges nationella centrum for arkitektur och design.


  Joar Nango. Foto: Knut Åserud
Joar Nango på Nordiska paviljongen i Venedig. Foto: Knut Åserud (2022). Med tillstånd av ArkDes.


Girjegumpi är en fysisk form av de samtal och den forskning som Joar Nango initierat under de drygt tjugo år han varit verksam i skärningspunkten mellan arkitektur och konst. Som ett mobilt, kollektivt bibliotek har projektet ständigt utvecklats och utvidgats på sin resa till nya platser, såval i Sapmi som i övriga Norden. Resan har lett till flera samarbeten, bland annat med konstnärer och hantverkare så som Katarina Spik Skum, Anders Sunna, Ken Are Bongo och Anders Rimpi.


Nomadiskt projekt


Hjärtat i Girjegumpi är det arkiv som innehåller 500 böcker, allt från rariteter till samtida titlar, som alla behandlar frågor om samisk arkitektur och design, aktivism, traditionell och traderad byggkunskap och dekolonisering. Arkivet har även många andra funktioner och beståndsdelar. Det innehåller illustrationer, materialprover, designdetaljer och upphittade föremål. Girjegumpi fungerar också som en social plattform för olika grupper, det agerar som ett läsrum for enskilda studier och reflektion. Som ett kritiskt konst- och arkitekturprojekt bygger arkivet en plats for urfolkets tankar.


Girjegumpi är ett nomadiskt, levande designprojekt som lyfter vikten av urfolkens kunskaper i dagens samtal om arkitektur: Att arbeta kollaborativt, byggnadstekniker, användningen av naturresurser i ett snabbt föralderligt klimat, nytjandet av lokala material i processen och ett respektfullt närmande till landskapet och naturen. Girjegumpi sätter ljuset på arkitektens position i en riktning mot en mer flerdimensionell förståelse av världen.


Den nordiska paviljongen, som ritades av Sverre Fehn 1962, var tänkt att ge uttryck for ett gränsoverskridande nordiskt samarbete. I detta sammanhang bjuds en internationell publik in till Girjegumpi for att fortsatta bygga kunskap, samarbete och solidaritet som rör sig över nationella gränser.Om Girjegumpi
Ordet Girjegumpi kommer från två nordsamiska ord: ”girji”, som betyder ’bok’, och ”gumpi” – en liten mobil renskötarstuga på slädmedar, ofta dragen av en snöskoter. Denna ordlek refererar till ett bibliotek, ett arkiv och den konstruktion i vilken dessa förvaras och transporteras. Girjegumpi har utvecklats på manga olika platser sedan 2018. När det inte turnerar har det sin bas hos Sámi Dáiddaguovddáš (Samiskt centrum for samtidskonst) i Karašjohka/Karasjok. En systerversion av Girjegumpi finns på National Gallery of Canada i Odawag/Ottawa.

Foto, utställning: Laurian Ghinițoiu
Mikael Barani

2023-05-19 12:43