Nyhetsbild

Bostadsområdet Tamarinden växer ytterligare

Örebros växande innovationsområde Tamarinden kommer att bli ännu större. Serneke och ÖrebroBostäder AB har tecknat ett samverkansavtal som syftar till att bygga ytterligare cirka 180 bostäder i området. Tamarinden ses som en föregångare inom hållbarhet och energieffektivitet.


De nya bostäderna omfattar totalt cirka 17 000 kvadratmeter och ska enligt planen byggas i åtta huskroppar, innehålla även kommersiella lokaler och ett garage i källarplan på cirka 4 600 kvadratmeter. I samverkansprojektets första fas ska planering och projektering ske och en slutlig budget för projektet tas fram. Målsättningen är att fas 2, då ett entreprenadkontrakt skrivs och byggstart sker, nås innan årsskiftet 2023 – 2024 och att bostäderna ska stå klara för inflyttning under 2026. Bostäderna för ÖrebroBostäder är Sernekes andra projekt i området Tamarinden, där byggnation av 139 hyresrätter på granntomten är i full gång.
– Att få fortsätta vara med och utveckla ett område som är en föregångare när det gäller hållbart boende och effektiv energiförsörjning är både viktigt och glädjande för oss. Vi ser fram emot att inleda ett gott samarbete med ÖBO, säger Magnus Ryström, arbetschef på Serneke.


    Örebro slott.  


Örebro växer med bostadsområdet Tamarinden. På bilden, Örebro slott.


Modern energiteknik


Projektet ingår i ett samarbete inom området Tamarinden där samtliga byggherrar ska dela både el och värme med varandra. Tamarinden ska vara Örebros viktigaste innovationsområde för hur framtidens städer ska utformas för en klimatneutral framtid. Det är ett bostadsområde som integrerar modern energiteknik med såväl miljömässig som finansiell hållbarhet – det ska löna sig för såväl människa som miljö att bygga och leva hållbart. Samarbetet i Tamarinden fokuserar på de energitekniska delarna och mål och rekommendationer inom produktion, lagring och delning av energi.
– För oss på ÖrebroBostäder är Tamarinden ett innovativt och spännande projekt där vi kan förändra hur vi bygger klimatsmart och hållbart i en hel stadsdel. Att vi också gör det i samverkan med byggherrar och med stöd av forskning inom energiomställningen är både lärorikt och utvecklande, säger Christer Lundqvist, projektutvecklare på ÖrebroBostäder.Skiss Tamarinden: Serneke
Mikael Barani

2023-05-12 11:20