Nyhetsbild

Historiska Börshuset i Malmö i omfattande renovering

Malmö Börshus historia sträcker sig tillbaka till 1862 och nu påbörjas den renovering som både gör byggnaden mer energieffektiv samtidigt som den återfår mer av sitt originalutseende. Uppdraget har tillfallit Wihlborgs som vill förvalta det historiska arbet och skapa en modern samlingsplats. Den centralt belägna byggnaden passeras av cirka 50 000 människor per dag.


Renoveringen av både fasad och interiör påbörjas under hösten 2023. Syftet är att uppgradera standarden till att bli mer modern och energieffektiv, att återgå mer till Börshusets originalutseende, samt skapa en mer öppen och tillgänglig mötesplats för Malmöbor och besökare såväl dag- som kvällstid. Med en mix av kontor, konferens och restaurang vill vi skapa en levande och dynamisk plats.


  Turning Torso  
Turning Torso är ett annat av Malmös mest kända byggnadsverk.


Byggnaden kommer att ha fyra entréer i olika väderstreck med den överbyggda ljusgården i mitten som nav för byggnaden. En viktig pusselbit för att öka tillgängligheten är en tilltänkt restaurang som vetter mot kanalen. Detta gör att det som idag är husets baksida, det vill säga mot vattnet, kommer att bli mer av en framsida. Övrig planerad verksamhet är kontor och konferens.
Arkitektbyrå är Krook & Tjäder.
– Malmö Börshus passeras av mängder av besökare varje dag och har verkligen möjlighet att bli en samlingsplats. Samtidigt förflyttas stadens centrum alltmer mot Malmö centralstation i takt med att Nyhamnen byggs ut. Vi vill att Börshuset ska vara en fortsatt viktig symbol för Malmös historia och ett dragplåster både dag- och kvällstid, säger Andreas Ivarsson, projekt- och utvecklingschef på Wihlborgs.


Om Malmö Börshus
Malmö Börshus började byggas 1862. Byggnaden var ursprungligen tänkt som en plats för handel med spannmål, vilket var en viktig del av Malmös ekonomi under den tiden. Under senare delen av 1800-talet och tidigt 1900-tal blev Malmö Börshus också en plats för handel med andra varor, inklusive bomull, kaffe och socker. Byggnaden var en viktig del av stadens ekonomi under många år och var ett tecken på stadens framgång. Sedan 1980-talet har Malmö Börshus varit en central mötesplats för Malmös näringsliv med kontorslokaler och periodvis restaurangverksamhet.


Den stora renovering som gjordes på 80-talet tilldelades stadsbyggnadspriset och flera av de tillägg som kommer från den tidsåldern har identifierats som bevarandevärda i den byggnadsantikvariska utredning som dagens utvecklingsprojekt grundas på.Foto, Malmö Börshus: Wihlborgs
Mikael Barani

2023-05-10 14:45