Nyhetsbild

Ökad försäljning av limträ drivs av entreprenörer

Limträförsäljningen ökar och går således tvärsemot efterfrågan på lagerbalk. Anledningen är entreprenörernas höga efterfrågan på limträ till stora projekt.


Enligt den senaste limträstatistiken från branschorganisationen Svenskt Trä ökade försäljningen av projektbalk i mars med 15,5 procent medan lagerbalk minskade med 44,1 procent jämfört med samma månad föregående år. Under årets tre första månader har försäljningen av projektbalk ökat med 18,5 procent medan lagerbalk minskat med 24 procent jämfört med samma kvartal föregående år. Totalt innebär det en försäljningsökning med 1,7 procent under årets tre första månader. Fördelningen i procent mellan projekt- respektive lagerbalk visar att nästan tre fjärdedelar av försäljningen i mars avser projektbalk.
– En stundande lågkonjunktur i kombination med höga priser och stigande räntor gör att konsumenternas köpkraft har försvagats och att byggprojekt fått läggas på is. Det påverkar försäljningen av lagerbalk som säljs via bygghandeln, förklarar Daniel Edman, försäljningschef limträ på Setra Trävaror AB.


  Limträ, Foto: Martinssons.  
Limträförsäljningen går emot strömmen. Foto: Martinsons


Att den totala försäljningen av limträbalk och limträpelare ökade med cirka 1,7 procent under årets första tre månader ska även ses i relation till att bostadsbyggandet fortsätter att minska. I mars rapporterade marknadsanalysföretaget Prognoscentret att antalet byggstartade bostäder i januari 2023 hade minskat med 56 procent jämfört med samma månad 2022.
– Det positiva är att intresset för limträ fortsätter att öka i större projekt.
Efterfrågan på projektsidan med leveranser till exempelvis lager- och logistikbyggnader är fortfarande är hög, vilket gör att vi vågar se positivt på framtiden, säger Carl-Magnus Nordkvist, försäljningschef på Moelven Töreboda AB.


Fortsatt hög efterfrågan


Martinsons Byggsystem AB är landets nordligaste limträtillverkare. De ligger i en del av Sverige där bygginvesteringarna i bostäder, lokaler och anläggningar förväntas öka under 2023.
– Vi fick en stark start på året och ser även fortsättningsvis en hög efterfrågan på våra tjänster och produkter. Det är en tydlig trend att allt fler ser trä som en naturlig del av sina byggprojekt och är nyfikna på att lära sig mer om träbyggandet, säger Stig Axelsson, Senior Advisor Sales på Martinsons Byggsystem AB.


Svenskt Trä och landets limträproducenter bedriver ett långsiktigt arbete för att öka kännedomen om limträ och träbyggnadsteknikens metoder och möjligheter. Byggbeskrivningar, inspirationsbroschyrer och Limträhandbok Del 1-4 samt digitala dimensioneringsverktyg i kombination med seminarier, utbildningsinsatser och en stark närvaro i sociala medier, har bidragit till att intresset ökat.
– Även om majoriteten av limträ används i bärande konstruktioner vill vi lyfta att det kan användas till så mycket mer. Det är ett material som är mer formstabilt än vanligt konstruktionsvirke, estetiskt tilltalande och med en väldigt fin precision som kommer till sin rätt även i mindre byggprojekt, säger Johan Fröbel, chef teknikâ�¯och handelâ�¯på Svenskt Trä.




Mikael Barani

2023-05-03 13:05