Nyhetsbild

Landmärke rivs för att stärka Odenplan

Läkarhuset vid Odenplan har närmare 60 år på nacken men kommer nu att rivas för att utveckla området. Istället kommer en ny byggnad att pryda platsen med syfte att skapa fler mötesplatser, attraktiva kontor, ökad handel och möjlighet till hotell. Ambitionen är att bygga hållbart och i trä.


Läkarhuset byggdes på 1950-talet och har en central placering vid Odenplan, intill Stadsbiblioteket, Gustav Vasa kyrka och Observatorielunden. Men det snart 60-åriga huset är nu i dåligt skick och kommer därför att ersättas med en ny byggnad. Den nya byggnadsvolymen blir slankare, högre och dras tillbaka från tomtgränsen för att freda vyn mot Stadsbiblioteket och skapa ett bättre mikroklimat på gatunivå. Ambitionen är att den nya byggnaden ska uppföras i trä. Den nya byggnaden rymmer kommersiella lokaler i bottenvåningen och övriga våningar blir kontor, men det finns även möjlighet till hotell.


Fastighetsägare är Skandia Fastigheter, som också vill aktivera Odenplan och förbättra platsens gatumiljö.
– På en av Stockholms viktigaste infrastrukturnoder planerar vi nu för ett nytt hus med höga miljö- och klimatambitioner genom att begränsa utsläpp och arbeta med återbruk. Vi undersöker möjligheten att uppföra en byggnad i trä så långt det är möjligt, vilket vore Stockholms första höga träbyggnad. Därutöver kommer vi också att lägga stort fokus på ett levande gatuplan och att skapa en attraktiv kvartersmiljö, säger Markus Pfister, Skandia Fastigheters fastighetschef för kontor och samhällsfastigheter.


  Byggnad som ersätter Läkarhuset vid Odenplan. Illustration: White Arkitekter
Läkarhusets ersättare byggs för möten. Illustration: White Arkitekter


En analys av Läkarhusets prefabricerade betongfasad som genomfördes för tre år sedan visade att betongen har börjat brytas ner. Grunden, det vill säga de fem källarvåningarna, kommer att behållas om det visar sig vara möjligt och kommer då att minska störning under ombyggnationen. Resten av materialet demonteras och återbrukas.


Med Citybanans utbyggnad har Odenplan blivit en av Stockholms viktigaste knutpunkter för infrastruktur och stadsliv. När tunnelbanan byggs ut kommer den, och sannolikt även Roslagsbanan, att ansluta mot Odenplan, vilket gör stationen till Sveriges näst mest trafikerade. De kvaliteterna bygger planförslaget vidare på. Genom att satsa på attraktiva arbetsplatser i detta centrala och kollektivtrafikstarka läge skapas goda förutsättningar för ett hållbart resande. Det exponerade läget i stadens centrala delar innebär högt ställda gestaltningsambitioner, som samtidigt tar hänsyn till närområdets värdefulla karaktärsdrag. I projektet har White med sig expertis från att ha arbetat med Sara Kulturhus, ett av väldens högsta trähus, med Skellefteå kommun som byggherre.


Robert Schmitz och Taiga Koponen har arbetat tillsammans som ansvariga arkitekter i projektet sedan tävlingsförslaget.
– Vi vill skapa en attraktiv arkitektur med respekt för Stockholms omgivande stenstad, med inspiration från den modernistiska ensemblen på platsen idag och med blicken mot en hållbar framtid, säger Robert Schmitz, ansvarig arkitekt på White Arkitekter.


Odenplans uppgraderade landmärke ska med sin arkitektur signalera framtidstro genom hållbara lösningar. Byggnaden får prunkande gröna terrasser och ett aktivt gatuplan som bidrar till folkliv och stärker området som destination.


I den nya byggnaden skapas attraktiva kontor med fin utsikt och god tillgång till dagsljus. Genom att den transparenta glasfasaden exponerar trästommen blir hållbarhetsambitionen en synlig del av gestaltningen, samtidigt som den bidrar med ett naturligt inslag av varmare toner i det kulörmässigt monokroma kvarteret.


Byggnaden beräknas stå färdigt tidigast 2028.
Mikael Barani

2023-04-26 13:29